Welkom bij Doneer Effectief

Effectief goed doen met je geld

Voor wie is deze site?

Doneer Effectief is een gids naar die organisaties die jouw donatie het meest effectief kunnen inzetten. Wij bieden hier informatie voor mensen die hun verstand willen gebruiken om vanuit hun hart te geven. Dit is een initiatief zonder winstoogmerk, van donateurs voor donateurs, voortgekomen uit Effectief Altruïsme Nederland.

Bijna dagelijks zie je een reclamespot of advertentie voor een goed doel. Regelmatig komen er collectanten aan de deur of aan de telefoon. Je krijgt te horen wat goede doelen met je donatie gaan doen. Dit zijn vaak dingen waar niemand tegen kan zijn: kinderen redden, helpen bij rampen, dieren opvangen, medicijnen ontwikkelen. De beelden en verhalen roepen emotie op. Ze sporen je aan om vanuit je hart te geven. Maar hoe kun je als donateur beslissen welke organisatie(s) je steunt?

De meeste impact

Er zijn allerlei keurmerken en standaarden voor goede doelen. Die moeten ons overtuigen van de goede bedoelingen, transparantie van de organisatie of de bescheidenheid van het salaris van de directeur. Maar we horen weinig tot niets over het werkelijke resultaat van goede doelen op korte en langere termijn. Welke organisatie heeft de meeste impact, vergeleken met anderen? Wat is er precies bereikt met mijn donaties?
In de miljarden-business van goede doelen wordt nog nauwelijks objectief de effectiviteit gemeten en onderling vergeleken. Dat doen onafhankelijke organisaties als GiveWell en Animal Charity Evaluators (ACE) wel. Zij bepalen met wetenschappelijke methoden welke organisaties de beste resultaten hebben met de minste kosten. Daarbij blijken sommige organisaties tot wel 100 keer effectiever dan andere die aan dezelfde problematiek werken. Met deze informatie weet je als donateur dus waar jouw geld het grootste verschil kan maken.

Vier aandachtsgebieden​

We hebben de als beste aanbevolen organisaties verdeeld over vier gebieden. Deze staan niet compleet los van elkaar. Succesvol klimaatbeleid heeft bijvoorbeeld impact op gezondheid en armoede wereldwijd. Toch hebben we per gebied een aparte lijst met goede doelen. Dit is overzichtelijk en helpt je als donateur kiezen uit organisaties die het best bij je passen. Er zijn ook organisaties die zelf niet uitvoerend zijn maar anderen ondersteunen. Die vind je onder Netwerk.  

Gezondheid en armoede

Draag met jouw gift bij aan het verbeteren van de volksgezondheid en het verminderen van armoede.

Meer lezen

Dierenwelzijn en voeding

Draag met jouw donatie bij aan het voorkomen van lijden van miljarden dieren in de veehouderij en het opbouwen van een duurzamere voedingsindustrie.

Klimaatverandering

Draag met jouw gift bij aan het tegengaan van de gevolgen van klimaatverandering.

Meer lezen

Toekomst van de wereld

Draag met jouw donatie bij aan het minimaliseren van de risico’s van (bio)technologie en kunstmatige intelligentie.

Meer lezen

De kenmerken

Effectief altruïsme stelt zich de vraag hoe je beperkte middelen het best inzet om zoveel mogelijk goed te doen. Dat begint met de vraag welke problemen in de wereld je wilt aanpakken. Daarbij zijn deze kenmerken bepalend. Het gaat om problemen die

1.    omvangrijk zijn en waar vele levens mee te redden of te verbeteren zijn
2.    nog weinig aandacht hebben gekregen
3.    en die oplosbaar en uitvoerbaar zijn.

De selectiecriteria

Veel goede doelen voldoen aan een of meerdere van bovengenoemde kenmerken.
Daarom zijn aanvullende selectiecriteria nodig om te bepalen welke goede doelen effectief zijn. De beoordelende organisaties letten op de volgende vier factoren.

Bewezen effectiviteit

Is de organisatie bewezen effectief op basis van wetenschappelijk onderzoek? 

Kosteneffectiviteit

Wordt deze effectiviteit geleverd tegen de laagst mogelijke kosten?

Donatiebehoefte

Heeft de organisatie nog ruimte om nieuwe donaties effectief in te zetten voor het gestelde doel?

Transparantie

Is de organisatie open over aanpak en resultaten, ook op de lange termijn?

EA
Doneer Effectief is een initiatief vanuit Effectief Altruïsme Nederland. Effectief Altruïsme (EA) stelt zich de vraag hoe beperkte middelen het best ingezet kunnen worden om zoveel mogelijk goed te doen in de wereld.