Veel meer goed doen met je geld

Jouw donaties 100 keer effectiever

Voor wie is deze site?

Bijna dagelijks zie je een reclamespot of advertentie voor een goed doel. Je krijgt te horen waar je geld voor is bestemd. Vaak voor doelen waar niemand op tegen kan zijn: kinderen redden, helpen bij rampen, dieren opvangen, medicijnen ontwikkelen. De beelden en verhalen roepen emotie op. Ze sporen je aan om vanuit je hart te geven. Maar beslis je als donateur dan ook voor de organisatie die het meest effectief is? 

Doneer Effectief leidt je naar de meest effectieve organisaties om aan te doneren. Wij helpen mensen die hun verstand willen gebruiken om vanuit hun hart  te geven. 

De meeste impact

Er zijn allerlei keurmerken en standaarden voor goede doelen. Die moeten ons overtuigen van de goede bedoelingen, transparantie van de organisatie of het bescheiden salaris van de directeur.
Maar we horen weinig tot niets over het werkelijke resultaat op korte en langere termijn. Wat is er precies bereikt met mijn donaties? Welke organisatie heeft de meeste impact, vergeleken met andere? 
In de miljarden-business van goede doelen wordt nog te weinig objectief de effectiviteit gemeten, laat staan 
 onderling vergeleken. Dat doen nu juist onafhankelijke organisaties als GiveWell (GW) en Animal Charity Evaluators (ACE) wel. Zij bepalen met wetenschappelijke methoden welke organisaties de beste resultaten hebben met de minste kosten. Sommige blijken tot wel 100 keer effectiever dan andere die aan dezelfde problematiek werken. Met deze informatie weet je als donateur dus waar jouw geld het grootste verschil kan maken.

Vier aandachtsgebieden​

We hebben de als beste aanbevolen organisaties verdeeld over vier gebieden. Deze staan niet compleet los van elkaar. Klimaatbeleid bijvoorbeeld heeft impact op gezondheid en armoede wereldwijd. Toch hebben we per gebied een aparte lijst met goede doelen. Zo vind je als donateur direct de organisaties die het best bij je passen.
Organisaties die zelf niet uitvoeren maar anderen ondersteunen vind je op de pagina Netwerk.  

Armoede en gezondheid 

Met jouw gift draag je bij aan het verbeteren van de volksgezondheid en het verminderen van armoede.

Meer lezen

Dierenwelzijn en voeding

Met jouw gift draag je bij aan het verminderen van het lijden van miljarden dieren in de veehouderij en opbouwen van een duurzame voedingsindustrie

Meer lezen

Klimaatverandering

Met jouw gift draag je bij aan oplossingen voor de desastreuze  klimaatverandering

Meer lezen

Toekomst van de wereld

Met jouw gift draag je bij aan het onderkennen en minimaliseren van de risico’s van (bio)technologie en kunstmatige intelligentie.

Meer lezen 

De kenmerken

Effectief altruïsme streeft naar zoveel mogelijk goed doen door de beperkte middelen op de meest effectieve wijze in te zetten. Drie kenmerken bepalen de keus welke  problemen in de wereld  worden aangepakt. Het gaat om  problemen die

1.    omvangrijk zijn en waar vele levens mee te redden of te verbeteren zijn
2.    nog weinig aandacht hebben gekregen
3.    en die oplosbaar en uitvoerbaar zijn.

De selectiecriteria

Veel goede doelen voldoen aan een of meerdere van bovengenoemde kenmerken. Daarmee is nog niet gezegd dat zij effectief zijn. Beoordelende organisaties als GiveWell, Animal Charity Evaluators and Founders Pledge hanteren daarvoor vier criteria. 

Bewezen effectiviteit

Is de organisatie bewezen effectief op basis van wetenschappelijk onderzoek? 

Kosteneffectiviteit

Wordt deze effectiviteit geleverd tegen de laagst mogelijke kosten?

Donatiebehoefte

Heeft de organisatie nog ruimte om nieuwe donaties effectief in te zetten voor het gestelde doel?

Transparantie

Is de organisatie open over aanpak en resultaten, ook op de lange termijn?

EA

Doneer Effectief is een initiatief vanuit Effectief Altruïsme Nederland. Effectief altruïsme streeft naar zoveel mogelijk goed doen door beperkte middelen  op de meest effectieve wijze in te zetten. 

Effectief Doneren, de podcast