Aanpak

Effectief doneren is belangrijk. Maar hoe doe je dat? Wij leggen je graag alles uit over effectief doneren, onze methodiek en de evaluatoren waar wij mee samenwerken.

Aanpak@4x

Waarin effectief doneren anders is

Dicht bij huis, lokaal en landelijk, vragen veel goede doelen om je hulp. En ook bij grote rampen wordt een indringend beroep gedaan op eenieders vrijgevigheid. Effectief Doneren hanteert een andere aanpak. En wel om drie redenen:

  1. Voorkomen is beter dan genezen of herstellen. Dat geldt ook voor rampen en klimaatschade.
  2. Met een even grote gift kun je elders in de wereld vele malen meer bereiken dan lokaal of landelijk.
  3. We laten ons bij onze keuzes leiden door wetenschappelijk onderzoek en niet door marketing.

Wereldproblemen

Grote wereldproblemen aantoonbaar helpen oplossen.

Effectiviteit

Doneren aan de meest effectieve goede doelen wereldwijd.

Geen inhoudingen

Het gedoneerde bedrag gaat volledig naar het gekozen goede doel.

Wetenschappelijk bewijs

Goede doelen ondersteunen die op basis van wetenschappelijk onderzoek door gerenommeerde instellingen zijn beoordeeld.

Gratis advies

Wij geven onafhankelijk en gratis advies op maat via onze helpdesk.

In onze aanpak doorlopen we de volgende stappen.

Het selectieproces

Stap 1: wereldproblemen selecteren

Wij kiezen voor het helpen oplossen van grote wereldproblemen. Maar niet voor alle. Vele zijn een zaak van (inter)nationale politiek. Die kun je niet oplossen met filantropie en donaties. Toch willen we  wereldwijd met onze donaties zo veel mogelijk goed doen en onze beperkte middelen op de meest effectieve wijze inzetten. Daarom richten we ons op problemen die:

  1. omvangrijk zijn en waar vele levens mee te redden of te verbeteren zijn
  2. nog weinig aandacht kregen, hoewel er veel “winst” te behalen is
  3. uitvoerbaar en op grotere schaal toe te passen zijn.
Frame@4x 1

Stap 2: Goede doelen selecteren

Veel goede doelen voldoen aan een of meer van genoemde kenmerken. Maar wat maakt een goed doel nu effectief? Beoordelende organisaties als GiveWell, Animal Charity Evaluators en Founders Pledge hanteren daarvoor vier criteria:

1. Bewezen effectiviteit
De aanpak is bewezen effectief op basis van gedegen wetenschappelijk onderzoek.

2. Kosteneffectiviteit
Het bereikte effect staat in uitstekende verhouding tot de gemaakte kosten.

3. Groeipotentie
Het goede doel heeft ruimte om nieuwe donaties tijdig en effectief in te zetten.

4. Transparantie
Het goede doel is open over aanpak en resultaten, ook op de lange termijn.De meeste mensen denken dat het niet veel uitmaakt aan welk goede doel ze geven. En dat het ene doel hooguit anderhalf keer effectiever is dan het andere1. In werkelijkheid is het verschil in doeltreffendheid wel honderd tot soms zelfs duizend keer zo groot.

Stap 3: de beste beoordelaars kiezen

Hoewel goede doelen inmiddels een miljarden business zijn, lijkt onderlinge vergelijking een taboe. Om toch de effectiviteit van goede doelen te kunnen bepalen, maken we gebruik van de research van gerenommeerde organisaties. Deze organisaties zijn financieel onafhankelijk van de goede doelen die ze beoordelen en kunnen zo een objectief oordeel geven. Hun onderzoekers scouten wereldwijd de beste goede doelen en vergelijken de behaalde resultaten met elkaar. Alleen de doelen die er echt uitspringen, nemen wij op in onze donatie-aanbevelingen.

GiveWell Armoede & gezondheid Lees meer
Founders Pledge Klimaat Lees meer
Animal Charity Evaluators Dierenwelzijn & voedseltransitie Lees meer

Wij helpen je graag op weg

We zetten ons in om effectief doneren voor jou zo makkelijk mogelijk te maken. Je bent welkom met alle vragen die je daarover hebt.
We zoeken samen met jou naar passende oplossingen.
Onze service is geheel gratis.