Animal Charity Evaluators

Animal Charity Evaluators (ACE) is in 2013 ontstaan door samengaan van een aantal organisaties op het gebied van dierenwelzijn. ACE helpt donateurs, professionals en vrijwilligers bij het nemen van weloverwogen beslissingen: hoe kun je dieren in de vee-industrie zo effectief mogelijk helpen, hoe kun je het beste het lijden verlichten en op grote schaal het leven van dieren verbeteren? ACE actualiseert de aanbevelingen voortdurend op basis van nieuw bewijs. 

Tot nu toe hebben ze meer dan 350 goede doelen voor dieren in hun evaluaties betrokken. Hun onderzoek heeft meer dan 910.000 mensen via hun website bereikt en $ 17 miljoen aan donaties beïnvloed. Op het gebied van dierenwelzijn is ACE uitgegroeid tot een toonaangevende en invloedrijke organisatie.

Onze top goede doelen dierenwelzijn en voedingstransitie zijn door ACE beoordeeld als de beste op hun gebied. Het Doneer Effectief Fonds Dierenwelzijn en Voedseltransitie volgt de aanbevelingen van ACE bij de keuze aan welke organisaties de ontvangen donaties worden doorgesluisd.

Wij helpen je graag op weg

We zetten ons in om effectief doneren voor jou zo makkelijk mogelijk te maken. Je bent welkom met alle vragen die je daarover hebt.
Onze service is geheel gratis.

Two people helping each other
Orange cross