Founders Pledge

Founders Pledge is een wereldwijde gemeenschap van ondernemers. Samen vinden en financieren ze oplossingen voor de meest urgente problemen in de wereld. De leden doen een belofte (The Pledge) om een bepaald percentage van vrijkomende middelen uit hun onderneming hiervoor beschikbaar te stellen. Founders Pledge ondersteunt hen bij het maken van de beste keuzes door uitgebreid research en advies, en toegang tot een wereldwijd netwerk.

Onderzoek is het speerpunt in de afgelopen jaren. Dat heeft waardevolle rapportages en aanbevelingen opgeleverd. Hun laatste klimaatrapportage  is daar een voorbeeld van1. Ook Doneer Effectief maakt dankbaar gebruik van het onderzoek en de aanbevelingen van Founders Pledge. In 2020 heeft Founders Pledge The Climate Change Fund opgericht2. Daaruit financieren ze  de meest effectieve klimaat-organisaties.

Onze top goede doelen klimaat zijn door Founders Pledge als beste beoordeeld. Het Doneer Effectief Fonds Klimaat volgt de aanbevelingen van Founders Pledge bij de keuze aan welke organisaties de ontvangen donaties worden doorgesluisd.    

Wij helpen je graag op weg

We zetten ons in om effectief doneren voor jou zo makkelijk mogelijk te maken. Je bent welkom met alle vragen die je daarover hebt.
Onze service is geheel gratis.

Two people helping each other
Orange cross