Belastingvoordeel

Hier vind je de belangrijkste informatie over doneren met belastingvoordeel. De regels gelden voor iedereen die in Nederland belastingplichtig is. Als je er goed gebruik van maakt dan kan je meer doneren.

Belastingvoordeel met een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)

Doneer Effectief is een Algemeen Nut Beogende Instelling1. Een ANBI moet zich nagenoeg geheel inzetten voor het algemeen belang. Hiervoor is een registratie bij de Belastingdienst vereist.

ANBI’s betalen geen belasting over de schenkingen die zij krijgen. Ze kunnen de gift voor 100% inzetten voor het goede doel. Bij nalatenschappen betalen ze ook geen erfbelasting. Wanneer een organisatie géén ANBI is betaalt deze net als “overige erfgenamen” 30-40% erfbelasting. Het heeft dus grote voordelen aan een ANBI te doneren. Voor de schenker zelf is de gift belasting-aftrekbaar. Dat scheelt geld, waardoor je meer kunt geven.

Gewone ofwel eenmalige gift

Gewone ofwel eenmalige giften aan een ANBI zijn aftrekbaar voor zover ze boven een drempel van 1% van het verzamelinkomen (van jou en je eventuele fiscale partner samen) uitkomen, tot maximaal 10% daarvan. Het gedeelte tót deze 1% is dus niet aftrekbaar.

Verdere informatie vind je op de website van de Belastingdienst; zoek daar naar Giften.

Periodieke gift

Let op: een periodieke overschrijving zonder overeenkomst wordt door de Belastingdienst gezien als een gewone gift.
Onder periodieke gift verstaat de belastingdienst :

  • Giften die vastgelegd zijn in een periodieke giftovereenkomst
  • Het overeengekomen bedrag wordt gedurende minimaal 5 jaar elk jaar gedoneerd; dit mag in één keer, maar ook in deelbetalingen (bijvoorbeeld maandelijks).

Periodieke giften zijn dus fiscaal aftrekbaar indien via een periodieke giftovereenkomst de verplichting wordt aangegaan om minimaal 5 jaar een vast bedrag te schenken. Mits de begunstigde organisatie als ANBI is geregistreerd mag je je gift in mindering brengen in box 1. Hiervoor geldt geen drempelbedrag, dus de overeengekomen gift is in zijn geheel aftrekbaar.
Verdere informatie vind je op de website van de Belastingdienst; zoek daar naar Giften.

Je kan met Doneer Effectief zo’n giftovereenkomst sluiten via dit formulier (NL). Het ondertekende formulier mail je digitaal naar onze helpdesk (contact@doneereffectief.nl), of eventueel uitgeprint naar ons postadres. Wij zullen het formulier dan aanvullen met een transactienummer, mede ondertekenen en aan jou retoursturen, zodat je het bij een eventuele inspectie kan overleggen. Nadat de overeenkomst ondertekend is, kan je een donatie doen via onze website; daar kan je ook een terugkerende incasso instellen.

Doneren met een periodieke giftovereenkomst
In een periodieke giftovereenkomst met Doneer Effectief leg je niet vast hoe je deze wil verdelen (bijvoorbeeld over Armoede en Gezondheid, Klimaat of Dierenwelzijn en Voedseltransitie): dit kan je namelijk aangeven tijdens het donatieproces. Mochten je voorkeuren gedurende de looptijd van de overeenkomst veranderen, dan kan je deze te allen tijde wijzigen via Mijn Doneer Effectief.

20221024 170718 1

Wendy van der Werff

Office Manager

Als office manager beantwoord ik graag al je vragen. Bijvoorbeeld over periodieke giften en belastingaftrek. Ik vind het prettig om op een persoonlijke manier in contact te staan met onze (potentiële) donateurs. Neem dus vooral contact met me op.

Wij helpen je graag op weg

We zetten ons in om effectief doneren voor jou zo makkelijk mogelijk te maken. Je bent welkom met alle vragen die je daarover hebt.
Onze service is geheel gratis.

Two people helping each other
Orange cross