Belastingvoordeel

Hier vind je de belangrijkste informatie over doneren met belastingvoordeel. De regels gelden voor iedereen die in Nederland belastingplichtig is. Als je er goed gebruik van maakt dan kan je meer doneren.

Belastingvoordeel met een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)

Doneer Effectief is een Algemeen Nut Beogende Instelling1. Een ANBI moet zich nagenoeg geheel inzetten voor het algemeen belang. Vereist is een registratie bij de belastingdienst.

ANBI’s betalen geen belasting over de schenkingen die zij krijgen. Ze kunnen de gift voor 100% inzetten voor het goede doel. Bij nalatenschappen betalen ze ook geen erfbelasting. Wanneer een organisatie géén ANBI is betaalt deze als “overige erfgenamen” 30-40% erfbelasting. Het heeft dus grote voordelen aan een ANBI te doneren. Voor de schenker zelf is de gift belasting-aftrekbaar. Dat scheelt geld waardoor je meer kunt geven.

Gewone ofwel eenmalige gift

Gewone of eenmalige giften aan een ANBI zijn aftrekbaar als ze op jaarbasis in totaal hoger zijn dan 1% van het verzamelinkomen (van jou en je eventuele fiscale partner samen) tot maximaal 10% daarvan. Vanaf €60 zijn giften aftrekbaar.

Verdere informatie vind je op de website van de Belastingdienst – Giften.
Let op: een periodieke overschrijving is voor de belastingdienst nog geen periodieke gift. Zie hierna.

Periodieke gift

Onder periodieke gift verstaat de belastingdienst :

  • Giften in de vorm van vaste en gelijkmatige periodieke uitkeringen gedurende minimaal 5 jaren
  • Giften die stoppen bij overlijden
  • Tot een jaarlijks bedrag van €250.000,-

Periodieke giften zijn fiscaal aftrekbaar indien via een schenkingsakte de verplichting wordt aangegaan om minimaal 5 jaar een vast bedrag te schenken. Als de begunstigde organisatie ANBI is geregistreerd komt je gift in mindering in box 1.
Verdere informatie vind je op de website van de Belastingdienst – Giften.

Je legt de overeenkomst tevoren vast met Doneer Effectief via dit formulier (NL). Het door jou ondertekende formulier (en als je een partner hebt door deze mede- ondertekend) stuur je digitaal naar onze helpdesk via contact@doneereffectief.nl. Ook bij eventuele vragen ben je hier van harte welkom.

Let op: vanaf 2020 is er bij hogere inkomens sprake van afbouw van het tarief voor aftrekposten, zie de website van de Belastingdienst – Afbouw tarief aftrekposten).

Gewoon of periodiek kan verschil maken
Het verschil in belastingvoordeel tussen een gewone of periodieke gift kan vooral bij grotere bedragen aanzienlijk zijn.

20221024 170718 1

Wendy van der Werff

Office Manager

Als office manager beantwoord ik graag al je vragen. Bijvoorbeeld over periodieke giften en belastingaftrek. Ik vind het prettig om op een persoonlijke manier in contact te staan met onze (potentiële) donateurs. Neem dus vooral contact met me op.

Wij helpen je graag op weg

We zetten ons in om effectief doneren voor jou zo makkelijk mogelijk te maken. Je bent welkom met alle vragen die je daarover hebt.
Onze service is geheel gratis.

Two people helping each other
Orange cross