Doneer Effectief Fondsen

Check in circle icon Beste keuze voor de lange termijn

Doneer Effectief biedt drie fondsen aan: Fonds Armoede en Gezondheid, Fonds Klimaat en Fonds Dierenwelzijn en Voedingstransitie. Als je doneert aan een van deze fondsen dan voegen we je gift samen met de giften van andere donateurs die voor hetzelfde fonds hebben gekozen. Per kwartaal bepalen we welke top goede doelen het geld op dat moment het meest effectief kan inzetten. We laten ons daarbij adviseren door experts van de onafhankelijke beoordelaars waar we mee samenwerken.

Onder alle omstandigheden
de meeste impact

Wij zoeken voor jou naar de optimale donatie

Wij doen met je gift wat je zelf zou laten doen als je via fondsen in aandelen belegt: periodiek bekijken waar het meeste rendement te halen is. We “beleggen” je geld in goede doelen in plaats van in aandelen en je rendement is nu impact in plaats van waardevermeerdering of dividend. We prioriteren je donatie op grond van de actuele situatie en de adviezen van de experts van de beoordelende instanties.

Frame@4x

Jij doneert geld aan een Doneer Effectief fonds

Dark analytics rafiki@4x

Experts bepalen de meeste effectieve organisaties op dat moment

Pie chart rafiki 2@4x

100% van het geld wordt verdeeld over de top goede doelen van dat moment

Voordelen van doneren aan een Doneer Effectief Fonds

De donaties uit het fonds kunnen meebewegen met veranderende omstandigheden. Zeker bij periodieke giften over meerdere jaren of bij nalatenschappen is dat van belang. Immers, na enige tijd kunnen er andere goede doelen zijn die de voorkeur verdienen, bijvoorbeeld vanwege een grotere effectiviteit. Of een doel waar je eerst aan doneerde is niet meer in staat om verdere donaties effectief in te zetten. Ook kan het zijn dat er andere goede doelen in de top van de ranking komen. Via het fonds weet je dat je steeds doneert aan het beste en meest effectieve doel binnen het aandachtsgebied van  jouw voorkeur.

Donaties worden geheel doorgegeven

Alle donaties komen steeds voor 100% (noot: minus transactiekosten; we verdienen hier zelf niets aan) terecht bij het goede doel waarvoor ze bestemd zijn. Dat geldt zowel voor giften aan geselecteerde goede doelen als voor doneren via een Doneer Effectief Fonds. Om de transactiekosten zo laag mogelijk te houden geven wij ook de giften via een fonds rechtstreeks door. Bij de transactie is de beoordelende instantie geen tussenstation. Wel melden wij onze actie bij de beoordelaars zodat deze bij hun uitkeringen rekening kunnen houden met wat wij aan top goede doelen hebben gedoneerd.

Doneer Effectief Fondsen

Fonds

Doneer Effectief Fonds: Armoede & gezondheid

We volgen de adviezen van de experts van het Top Charities Fund van de beoordelende instantie GiveWell. Zo ben je altijd verzekerd van de grootste effectiviteit.

Doneer Effectief Fonds: Armoede & gezondheid cover image
Check in circle icon

Top aanbeveling voor Armoede & gezondheid.

Fonds

Doneer Effectief Fonds: Klimaat

Dit fonds volgt de aanbevelingen van de experts het Climate Change Fund van Founders Pledge

Doneer Effectief Fonds: Klimaat cover image
Check in circle icon

Top aanbeveling voor Klimaat.

Fonds

Doneer Effectief Fonds: Dierenwelzijn & voedseltransitie

Dit fonds volgt de aanbevelingen van de experts van Animal Charity Evaluators en andere experts

Doneer Effectief Fonds: Dierenwelzijn & voedseltransitie cover image
Check in circle icon

Top aanbeveling voor Dierenwelzijn & voedseltransitie.

Wij helpen je graag op weg

We zetten ons in om effectief doneren voor jou zo makkelijk mogelijk te maken. Je bent welkom met alle vragen die je daarover hebt.
We zoeken samen met jou naar passende oplossingen.
Onze service is geheel gratis.