Grote giften

Wat is een grote gift?

Voor de omvang van een grote gift is er op zich geen vaststaande maat. Bij Doneer Effectief spreken we bij giften van > € 10.000,- van een grote gift. Grote giften zijn zeer welkom. Ze kunnen een substantieel verschil maken voor het probleem dat ze helpen oplossen. Meer levens van mensen of dieren redden, de voedseltransitie bevorderen of verdere klimaat verstoring afremmen.
Vaak heeft een grote gift te maken met een bijzondere gebeurtenis. Het kan ook een mooie manier zijn om de wereld te laten delen in de eigen voorspoed. We geven wat voorbeelden. 

Particulieren

Het winnen van de loterij, verkoop van een huis, ontvangen van een erfenis of een fikse belastingteruggave zijn voorbeelden waarin je plotsklaps geld kan ontvangen waarop je niet gerekend had. Het gaat vaak om aanzienlijke bedragen. Dan is het des te meer van belang om met overleg en wijsheid te werk te gaan.

Het kan ook zijn dat je al nagedacht hebt over je nalatenschap en besluit een deel van je vermogen al bij leven weg te schenken.

Familiefondsen

Samen bepalen waar je elk jaar een deel van het familiekapitaal wilt inzetten om grote problemen in de wereld te helpen oplossen. Het kan een prachtige manier zijn om de banden in de familie door de jaren heen te bevestigen en verstevigen. Zo kunnen dezelfde waarden van de familie van generatie op generatie steeds opnieuw gestalte krijgen.

Bedrijven en bedrijfsfondsen

Als het je bedrijf voor de wind gaat, of wanneer je het bedrijf hebt verkocht, dan beschik je over een groot vermogen. Het kan ook gaan om een bijzondere gebeurtenis als een opening, overname of jubileum. Je kunt er dan voor kiezen een grote gift in te zetten voor een betere wereld. Dat kan natuurlijk ook vanuit een bedrijfsfonds dat jaarlijks doneert aan goede doelen. Het is zaak om dat dan ook effectief te doen, zodat je grote donatie een hoog sociaal rendement oplevert. 

Advies

In een persoonlijk gesprek met donateurs van grote giften verkennen wij waaraan zij willen schenken en adviseren wij hen over de manier waarop zij dit het meest effectief kunnen doen. De voorkeur kan uitgaan naar één of meerdere van onze donatie-gebieden: armoede/gezondheid, klimaat of dierenwelzijn/voedseltransitie. Ook de wijze van doneren (eenmalig of periodiek), de mogelijkheden van fiscaal voordeel en het transactie-traject komen aan de orde.

Via ons netwerk kunnen we donateurs ook in contact brengen met experts die voor eventueel maatwerk kunnen zorgen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Bram Schaper, directeur Doneer Effectief, bram@doneereffectief.nl.

Wij helpen je graag op weg

We zetten ons in om effectief doneren voor jou zo makkelijk mogelijk te maken. Je bent welkom met alle vragen die je daarover hebt.
We zoeken samen met jou naar passende oplossingen.
Onze service is geheel gratis.