Info voor notarissen

Mocht u als notaris nog niet bekend zijn met het werk van onze Stichting, dan vindt u op deze pagina de informatie die voor u van belang kan zijn bij het opmaken van het testament.

Naam en oprichting stichting

Op 24 februari 2022 is de Stichting Effectief Doneren, gevestigd te Veldhoven, opgericht, die per die datum is aangemerkt als algemeen nut beogende instelling (ANBI).

Korte beschrijving doelstelling:

Met onze Stichting Effectief Doneren, kortweg “Doneer Effectief”, willen wij grote wereldproblemen helpen oplossen. Daartoe ondersteunen wij de meest effectieve aanpak en de beste goede doelen ter wereld. Zij bereiken met elke euro een veelvoud van wat een gemiddeld goed doel daarmee doet.
Onze selectie van deze toporganisaties is gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek en uitgebreide, onafhankelijke evaluaties. Juist omdat elk leven telt en de toekomst van de planeet ons zeer ter harte gaat, selecteren wij alleen de beste hulporganisaties om te ondersteunen.

De Doneer Effectief Fondsen

Legaten en erfstellingen die de stichting ontvangt voor goede doelen worden verdeeld over drie aandachtsgebieden, onze Doneer Effectief Fondsen voor Armoede & gezondheid, Klimaat en Dierenwelzijn & voedingstransitie. Gelden verworven voor een van deze fondsen voegen we samen met de giften van andere donateurs die hetzelfde fonds steunen. Per kwartaal bepalen we welke toporganisaties het geld op dat moment het meest effectief kunnen inzetten. We laten ons daarbij adviseren door experts van de onafhankelijke beoordelaars waar we mee samenwerken. We geven steeds de ontvangen bedragen voor 100% door aan de goede doelen. 

Het voordeel van onze fondsen is dat ze zich kunnen aanpassen aan veranderde omstandigheden. Zeker bij nalatenschappen is dat van belang. Immers, na enige tijd kunnen er binnen hetzelfde gebied andere goede doelen zijn die de voorkeur verdienen, bijvoorbeeld vanwege een grotere effectiviteit. Of een gekozen doel is niet meer in staat om verdere donaties effectief in te zetten. Ook kan het zijn dat andere organisaties in de top van de ranking komen. Via het fonds gaat het 100% van het geld steeds naar het beste en meest effectieve doel gezien de actuele omstandigheden. De bedrijfskosten van onze stichting betalen we uit een aparte geldstroom, giften en nalatenschappen specifiek bestemd voor het werk van Doneer Effectief. 

Gegevens

Onze statuten

KVK-nummer: 85603295 ten name van de Stichting Effectief Doneren

Algemene voorwaarden – Doneer Effectief

Ons beleidsplan

ANBI/RSIN: 8636 80 252

Bankrekening: IBAN NL93 TRIO 0320 4478 55 t.n.v. Stichting Effectief Doneren.

Stichtingsbestuur
Andrea de Wildt, voorzitter
Eva de Groot, secretaris
Thijs Jan Noomen, penningmeester

Kantooradres
Van Diemenstraat 200 (kantoor 92)
1013 CP AMSTERDAM

Meer informatie nodig?Voor nadere inlichtingen of overleg kunt u contact opnemen met Andrea de Wildt, voorzitter stichting Effectief Doneren, bereikbaar via andrea@doneereffectief.nl, ofwel met Bram Schaper, directeur, bereikbaar via bram@doneereffectief.nl.

Orange cross