Info voor notarissen

Mocht u als notaris nog niet bekend zijn met het werk van onze stichting, dan vindt u op deze pagina de informatie die voor u van belang kan zijn bij het opmaken van het testament.

Naam en oprichting stichting

Op 24 februari 2022 is de Stichting Effectief Doneren opgericht te Veldhoven en per die datum aangemerkt als algemeen nut beogende instelling (ANBI). De Stichting is met ingang van 1 maart 2024 gevestigd op het adres Van Diemenstraat 92, 1013 CN te Amsterdam.

Korte beschrijving doelstelling

Met onze Stichting Effectief Doneren, kortweg “Doneer Effectief”, willen wij grote wereldproblemen helpen oplossen. Daartoe ondersteunen wij de meest effectieve aanpak en de beste goede doelen ter wereld. Zij bereiken met elke euro een veelvoud van wat een gemiddeld goed doel daarmee doet.
Onze selectie van deze toporganisaties is gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek en uitgebreide, onafhankelijke evaluaties. Juist omdat elk leven telt en de toekomst van de planeet ons zeer ter harte gaat, selecteren wij alleen de beste hulporganisaties om te ondersteunen.

De Doneer Effectief Fondsen

Legaten en erfstellingen die de stichting ontvangt voor goede doelen worden verdeeld over drie aandachtsgebieden: onze Doneer Effectief Fondsen voor Armoede & gezondheid, Klimaat en Dierenwelzijn & voedingstransitie. Gelden verworven voor een van deze fondsen voegen we samen met de giften van andere donateurs die hetzelfde fonds steunen. Per kwartaal bepalen we welke organisaties het geld op dat moment het meest effectief kunnen inzetten. We laten ons daarbij adviseren door experts van de onafhankelijke beoordelaars waar we mee samenwerken. We geven steeds de ontvangen bedragen voor 100% door aan de goede doelen.

Het voordeel van onze fondsen is dat ze zich kunnen aanpassen aan veranderde omstandigheden. Zeker bij nalatenschappen is dat van belang. Immers, na enige tijd kunnen er binnen hetzelfde gebied andere goede doelen zijn die de voorkeur verdienen vanwege een grotere effectiviteit. Of een gekozen doel is niet meer in staat om verdere donaties effectief in te zetten. Via het fonds gaat 100% van het geld steeds naar die doelen die, wanneer de nalatenschap tot uitkering komt, het meest effectief zijn. Het is voor erflaters mogelijk om een voorkeur aan te geven voor één of meerdere fondsen. Wanneer geen voorkeur is aangegeven verdelen we een nalatenschap gelijk over de drie fondsen.

Wij gebruiken donaties voor onze fondsen nooit voor onze operationele activiteiten. De kosten voor onze stichting betalen we uit bijdragen en giften die specifiek voor ons werk bestemd zijn. Het is daarom ook mogelijk om (een percentage van) de nalatenschap voor het werk van Doneer Effectief te bestemmen.

Gegevens

Onze statuten
KVK-nummer: 85603295 ten name van de Stichting Effectief Doneren
Onze algemene voorwaarden
Ons beleidsplan
ANBI/RSIN: 8636 80 252
Bankrekening: IBAN NL93 TRIO 0320 4478 55 t.n.v. Stichting Effectief Doneren.

Stichtingsbestuur

Andrea de Wildt, voorzitter
Eva de Groot, secretaris
Frits Petit, penningmeester
Joost Thus, algemeen bestuurslid
Daan de Jong, algemeen bestuurslid

Vestigings- en kantooradres

Van Diemenstraat 92
1013 CN AMSTERDAM

Voor nadere inlichtingen of overleg kunt u contact opnemen met Andrea de Wildt, voorzitter stichting Effectief Doneren, bereikbaar via andrea@doneereffectief.nl, ofwel met Bram Schaper, directeur, bereikbaar via bram@doneereffectief.nl.

Andrea de Wildt sq2.jpg e1662990283223

Andrea de Wildt

Oprichter en voorzitter bestuur

Hebt u als notaris een vraag over onze Stichting, over nalaten aan onze fondsen of effectieve goede doelen, dan ben ik u graag van dienst.

Orange cross