Nalatenschappen

Steeds meer mensen besluiten hun nalatenschap of een deel daarvan te bestemmen voor een goed doel dat hun ter harte gaat. Mogelijk overweeg je dat zelf ook, want deze laatste gift kan een prachtige bijdrage zijn aan de doelen die je voor ogen had tijdens je leven.

Nalaten aan een goed doel met ANBI status heeft grote voordelen. Zo’n goed doel is volledig is vrijgesteld van erfbelasting, die anders 30-40% bedraagt. Regelmatig krijgen wij vragen van donateurs over nalatenschappen. Daarom geven we hier informatie over de keuzes die je kunt maken.

Het testament

Als je na wilt laten aan een goed doel is altijd een testament nodig. Dat laat je opstellen door een notaris. In je testament bepaal je de verdeling van je nalatenschap.
Er zijn twee manieren om via je testament aan een goed doel te schenken: een legaat of een erfstelling.

Een legaat
Een legaat is een bij testament vastgelegde gift. Het kan een vast geldbedrag of een goed, (bijvoorbeeld een huis) zijn, dat het goede doel krijgt na je overlijden. Je kunt aan een goed doel ook een percentage van je erfenis nalaten. Dat heet een percentage-legaat. Dit kan bijvoorbeeld een goede oplossing zijn als je niet goed kunt inschatten wat de waarde van de erfenis zal zijn bij overlijden.

Een erfstelling
Bij een erfstelling maak je het goede doel erfgenaam, alleen of samen met anderen. De grootte van het erfdeel is afhankelijk van de totale omvang van de nalatenschap en het aantal erfgenamen Samen met eventuele andere erfgenamen heeft het goede doel recht op de erfenis die uit baten, maar ook uit schulden kan bestaan. Goede doelen zullen een erfenis daarom altijd “beneficiair” aanvaarden. Dat voorkomt dat ze aansprakelijk worden gesteld voor mogelijke schulden uit de nalatenschap.

Verschil legaat en erfstelling
Bij legaten heeft de ontvanger geen zeggenschap over de afwikkeling van de nalatenschap, bijvoorbeeld over de manier waarop een eventueel koophuis wordt verkocht. Bij een erfstelling is dat wel het geval; dan treedt de erfgenaam als het ware in de plaats van de overledene. Dierbaren zijn vaak een voor de hand liggende keuze om als erfgenaam te benoemen. Maar er kunnen ook goede redenen zijn om een goed doel als (mede) erfgenaam te benoemen. Bijvoorbeeld om meer recht te doen aan de waarden die de erflater bij leven koesterde.

Nalaten aan de Stichting Effectief Doneren

Als je nalaat aan onze stichting kan je aangeven naar welke door ons geselecteerde wereldproblemen je voorkeur uitgaat. Je kunt meerdere keuzes aangeven. We willen je nalatenschap zo effectief mogelijk inzetten op het moment dat de erfenis vrij komt. Hierop zijn onze drie fondsen bij uitstek ingericht: Fonds Armoede & Gezondheid, Fonds Klimaat en Fonds Dierenwelzijn & Voedseltransitie. Een fonds bepaalt namelijk periodiek welke goede doelen op dat moment het meest effectief zijn. Je kunt ook een deel bestemmen voor onze stichting. Door ons te steunen, draag je eraan bij dat steeds meer mensen effectief doneren en nalaten. 

Het volgende voorbeeld laat zien hoe een verdeling van je nalatenschap over een of meerdere opties er uit kan zien.

Het is mijn wens dat de Stichting Effectief Doneren de verkrijging uit mijn nalatenschap als volgt inzet:
– Voor het Doneer Effectief Fonds Armoede en gezondheid …%
– Voor het Doneer Effectief Fonds Klimaat …%
– Voor het Doneer Effectief Fonds Dierenwelzijn en voedseltransitie …%
– Voor het werk van Doneer Effectief …%

Informatie voor notarissen

Voor notariskantoren die nog niet zo bekend zijn met effectief doneren hebben we een pagina gemaakt, waarop de notaris de benodigde informatie kan vinden.

Advies

Wil je meer informatie, overleggen of hulp bij het aanleveren van informatie voor de notaris dan helpen we je graag. Contactpersoon is Andrea de Wildt, voorzitter stichting Effectief Doneren, bereikbaar via andrea@doneereffectief.nl.

Andrea de Wildt sq2.jpg e1662990283223

Andrea de Wildt

Oprichter en voorzitter bestuur

Ik geef al vanaf het begin advies op maat bij vragen over effectief nalaten. Zo draagt ook je laatste gift bij aan een betere wereld. Ik ben je graag van dienst.

Wij helpen je graag op weg

We zetten ons in om effectief doneren voor jou zo makkelijk mogelijk te maken. Je bent welkom met alle vragen die je daarover hebt.
Onze service is geheel gratis.

Two people helping each other
Orange cross