Nalatenschappen

Het testament

Bepalen van de verdeling van je nalatenschap doe je door een testament te laten opstellen bij een notaris. Er zijn twee manieren om via je testament aan effectief altruïstische organisaties na te laten. 

Een erfstelling maakt de organisatie (mede) erfgenaam (voor een deel) van de erfenis. De grootte daarvan hangt af van de totale omvang van de nalatenschap en het aantal erfgenamen. Kinderen kunnen altijd aanspraak maken op hun legitieme deel.

Een legaat geeft de organisatie een vast geldbedrag of een goed, bijvoorbeeld een huis. 

Het is verstandig dit soort zaken goed te regelen met een notaris.

Effectief nalaten

Bij notariskantoren is op dit moment helaas nog weinig tot geen informatie over effectief altruïstische organisaties. In de wachtkamer ligt meestal de Goede Doelen Gids van de branche organisatie of het commerciële glossy Magazine Schenken en Nalaten.

Effectief altruïstische organisaties zijn daarin niet te vinden. Die informatie moet je elders vinden. Op onze site bijvoorbeeld.

Denk op lange termijn

Stel je wilt aan een effectief altruïstische organisatie nalaten. Hoe weet je dan of die organisatie na je overlijden nog steeds effectief is? Het kan immers zijn dat het oorspronkelijke probleem is opgelost. Er is bijvoorbeeld een vaccin gekomen voor Malaria.

Het kan ook zijn dat de organisatie meer geld heeft dan ze effectief kan inzetten, dat de situatie is veranderd of de aanpak achterhaald. Dan voldoet de organisatie niet meer aan de criteria. Daarom is het bij nalaten belangrijk om in te schatten welke organisatie toekomstbestendig is. Nalaten aan Effectief Altruïstische Fondsen is dan het overwegen waard. Die bepalen immers minstens jaarlijks wat de meest effectieve organisaties zijn.

Als dan: de reserves

Het is ook goed om bij testament aan te geven wat er gebeuren moet als een organisatie in de toekomst niet meer bestaat of geen ANBI meer is. Voor dat geval kan je andere organisaties noemen die daarvoor in de plaats komen. Bijvoorbeeld andere effectief altruïstische fondsen of organisaties.

Advies

Wil je meer informatie, overleggen of hulp bij het aanleveren van informatie voor de notaris dan helpen we je graag.
Contactpersoon is Andrea de Wildt, voorzitter stichting Effectief Doneren, bereikbaar via andrea@doneereffectief.nl.

Wij helpen je graag op weg

We zetten ons in om effectief doneren voor jou zo makkelijk mogelijk te maken. Je bent welkom met alle vragen die je daarover hebt.
We zoeken samen met jou naar passende oplossingen.
Onze service is geheel gratis.