Dierenwelzijn en voeding

Dierenwelzijn en voeding

Hoe is het nu?

Wereldwijd verbruiken we jaarlijks 70 miljard dieren voor vlees, melk of eieren.

Verreweg de meeste van die dieren leven in de vee-industrie.

Productie staat in die sector op gespannen voet met dierenwelzijn.

Wat is dierenwelzijn?

Hoogleraar en expert dierenwelzijn David Fraser zegt dat er 3 dingen belangrijk zijn voor dieren.

 • Zijn ze gezond?
 • Hebben ze het naar hun zin?
 • Kunnen ze natuurlijk leven?

Dieren zijn levende voelende wezens.

Hun welzijn doet er toe. In de vee-industrie gaat daar veel mee mis. Maar er is meer.

Gezondheidsrisico’s

Dieren kunnen besmettelijke ziektes krijgen. Denk aan de gekke koeien ziekte, varkenspest, vogelgriep en Q koorts. Ook kunnen (wilde) dieren ziektes overdragen: HIV/AIDS, SARS, Ebola en Corona. We noemen ziektes die van dier op mens overgaan zoönosen.

Antibiotica in het voer geven ook problemen. Ze verliezen hun werking bij de mens: antibiotica resistentie. 

Andere schadelijke gevolgen van de vee-industrie

Naast de inhumane behandeling van dieren en de gezondheidsrisico’s is er ook aanzienlijke ecologische schade:

 • Klimaatverstoring
 • Ineffectief gebruik van landbouwgrond
 • Afname van biodiversiteit
 • Lucht- en bodemverontreiniging
 • Enorme waterverspilling.

De vee-industrie is onderdeel van een onhoudbaar mondiaal industrieel voedingssysteem.

Wat helpt?

Gelukkig zijn er wereldwijd organisaties die zich inzetten om het tij te keren.

Hun aanpak verschilt maar uiteindelijk is hun doel vergelijkbaar:

Een beter leven voor dieren, mensheid en planeet.

Bestrijden, begeleiden of verleiden?

Stel je wilt het anders. Uitbannen of flink verbeteren van de vee-industrie en overstappen naar duurzame (plantaardige) voeding.

Hoe bereik je dat? Kies je voor

Bestrijden wat je fout vindt 

de vee-industrie

Begeleiden naar beter

de vee-industrie helpen verbeteren

Verleiden naar het alternatief

duurzame (plantaardige) voeding

Het kan allemaal. Maar welke organisatie heeft de grootste impact bij het helpen van dieren? Wie besteedt donaties het best?

De beoordelaar

Animal Charity Evaluators (ACE) (sinds 2013) is de meest belangrijke beoordelaar.  ACE doet research naar de beste organisaties voor dierenwelzijn.

Deze willen voorkomen dat het dier wordt gebruikt voor het nut van de mens zonder met de belangen van het dier rekening te houden. Dat laatste heet speciësisme.

Beoordeling kijkt naar de kenmerken:

 • Is het omvangrijk? Zijn er vele levens mee te verbeteren of dierenleed te verminderen?
  Denk aan de miljarden dieren in de vee-industrie en de veelvoud aan vissen die jaarlijks gedood worden als voedsel voor de mens.
 • Is  het veronachtzaamd?
  Qua donaties komen dieren er sowieso bekaaid af. Daarvan gaat nog het meeste naar gezelschapsdieren (veel minder in aantal) en erg weinig naar bestrijding van de vee-industrie.
 • Is het oplosbaar en uitvoerbaar?
  Zeker. Bestrijden, begeleiden en verleiden blijken allemaal te lonen. De Plofkip is nu taboe, de Kiloknaller verdwijnt en vegetarische producten zijn booming.

Maar welke organisatie heeft de meeste impact per gedoneerde Euro? ACE heeft duidelijke criteria waaronder de eerder genoemde selectiecriteria:

 • Bewezen effectiviteit
  Waar geen vergelijkende studie naar kosten-effecitiviteit mogelijk is maakt ACE gebruik van bestaande studies, doet zelf onderzoek of verstrekt onderzoeks-beurzen.
 • Kosteneffectiviteit
  Is er sprake van meetbare vermindering van lijden, verbetering van welzijn of vermindering van het aantal dieren dat lijdt. Tegen relatief lage kosten. Vgl. een donatie van 1.000 kan 2 asieldieren redden. Een vergelijkbaar bedrag kan mits goed ingezet bij 10.000 landbouw-en zeedieren leed besparen.
 • Donatiebehoefte en transparantie
  Kunnen extra donaties effectief en zinvol  worden ingezet? En rapporteert de organisatie open over werkwijze, impact en ook fouten.

Zo komt ACE tot aanbevelingen van de best presterende goede doelen. Die zijn hierna te vinden.

De volgende organisaties doen research en geven geld:
LogoInformatieAanbevolenANBI / RSIN
Animal Charity Evaluators doet onderzoek naar veelbelovende goede doelen die werken aan dierenwelzijn en publiceert op basis hiervan de beste mogelijkheden om te doneren.Is zelf de evaluerende
organisatie
825760446
EA Fund Animal Welfare focust op projecten die voornamelijk gericht zijn op landbouwhuisdieren, maar ook op projecten die andere grote populaties niet-menselijke dieren kunnen treffen. Centre for Effective Altruism825776867
De volgende organisaties zijn door Animal Charity Evaluators aangemerkt als top organisaties:
Albert Schweizer Foundation voert campagnes om bedrijven aan te moedigen (i) kooivrij beleid te voeren, (ii) zich in te zetten voor het welzijn van vleeskuikens en vissen en (iii) zich in te zetten om aanvullende en verbeterde veganistische opties aan te biedenAnimal Charity Evaluators
Top Charity
826178790
The Good Food Institute werkt met wetenschappers, investeerders en ondernemers samen aan baanbrekende voeding. Lekkerder, veiliger en beter voor de planeet dan hun achterhaalde tegenhangers. Animal Charity Evaluators
Top Charity
826144603
The Humane League (UK) wil het misbruik van dieren die voor voedsel worden gefokt beëindigen. THL richt zich op bedrijven om hogere normen voor dierenwelzijn te hanteren en op het publiek door “grassroots” en eductie. Daarnaast trainen ze dierenactivisten. Animal Charity Evaluators
Top Charity voor (USA)
826177712
Anima International is gespecialiseerd in het uitvoeren van onderzoeken en bedrijfscampagnes en te zorgen dat er wettelijke maatregelen komen voor (landbouwhuis-) dieren. Daarnaast richt het zich op het delen van kennis en vaardigheden om een sterkere beweging op te bouwen.Animal Charity Evaluators
Top Charity
In proces