Dierenwelzijn en voeding

Dierenwelzijn en voeding

Hoe is het nu?

Wereldwijd verbruiken we jaarlijks 70 miljard dieren voor vlees, melk of eieren.

Verreweg de meeste van die dieren leven in de vee-industrie.

Productie staat in die sector op gespannen voet met dierenwelzijn.

Wat is dierenwelzijn?

Hoogleraar en expert dierenwelzijn David Fraser zegt dat er 3 dingen belangrijk zijn voor dieren.

  • Zijn ze gezond?
  • Hebben ze het naar hun zin?
  • Kunnen ze natuurlijk leven?

Dieren zijn levende voelende wezens.

Hun welzijn doet er toe. In de vee-industrie gaat daar veel mee mis. Maar er is meer.

Gezondheidsrisico’s

Dieren kunnen besmettelijke ziektes krijgen. Denk aan de gekke koeien ziekte, varkenspest, vogelgriep en Q koorts. Ook kunnen (wilde) dieren ziektes overdragen: HIV/AIDS, SARS, Ebola en Corona. We noemen ziektes die van dier op mens overgaan zoönosen.

Antibiotica in het voer geven ook problemen. Ze verliezen hun werking bij de mens: antibiotica resistentie. 

Andere schadelijke gevolgen van de vee-industrie

Naast de inhumane behandeling van dieren en de gezondheidsrisico’s is er ook aanzienlijke ecologische schade:

  • Klimaatverstoring
  • Ineffectief gebruik van landbouwgrond
  • Afname van biodiversiteit
  • Lucht- en bodemverontreiniging
  • Enorme waterverspilling.

De vee-industrie is onderdeel van een onhoudbaar mondiaal industrieel voedingssysteem.

Wat helpt?

Gelukkig zijn er wereldwijd organisaties die zich inzetten om het tij te keren.

Hun aanpak verschilt maar uiteindelijk is hun doel vergelijkbaar:

Een beter leven voor dieren, mensheid en planeet.

Bestrijden, begeleiden of verleiden?

Stel je wilt het anders. Uitbannen of flink verbeteren van de vee-industrie en overstappen naar duurzame (plantaardige) voeding.

Hoe bereik je dat? Kies je voor

Bestrijden wat je fout vindt

de vee-industrie

Begeleiden naar verbetering

de vee-industrie helpen verbeteren

Verleiden naar het alternatief

duurzame (plantaardige) voeding

Het kan allemaal. Maar welke organisatie heeft de grootste impact bij het helpen van dieren? Wie besteedt donaties het best? Animal Charity Evaluators (ACE) doet hier sinds 2013 grondig onderzoek naar. Het Centre for Effective Altruism kiest voor haar EA Fund Animal Welfare ook voor de meeste impact. Daarover later meer. Nu volgen eerst de best presterende goede doelen voor dieren.

De beste goede doelen voor dieren: waar voor je geld!

In dit overzicht vind je naam en website van EA Funds Animal Welfare , ACE en door ACE aanbevolen goede doelen.
In de laatste kolom vindt je boven de doneerknop het ANBI/RSIN nummer en de benodigde gegevens voor belastingaftrek. Meer info over doneren vind je hier.

LogoInformatieAanbevolenANBI / RSIN
Effective Altruism Fund: Animal Welfare heeft een bredere scope en ondersteunt zowel door ACE aanbevolen als andere zeer effectieve organisaties. Het gaat om dieren in de vee-en visindustrie en wilde dieren. Centre for Effective Altruism825776867

Doneren
Animal Charity Evaluators doet onderzoek naar veelbelovende goede doelen die werken aan dierenwelzijn en publiceert op basis hiervan de beste mogelijkheden om te doneren.Is zelf de evaluerende
organisatie
825760446

Doneren
Albert Schweizer Foundation voert campagnes om bedrijven aan te moedigen (i) kooivrij beleid te voeren, (ii) zich in te zetten voor het welzijn van vleeskuikens en vissen en (iii) zich in te zetten om aanvullende en verbeterde veganistische opties aan te biedenAnimal Charity Evaluators
Top Charity
826178790

Doneren
The Good Food Institute werkt met wetenschappers, investeerders en ondernemers samen aan baanbrekende voeding. Lekkerder, veiliger en beter voor de planeet dan hun achterhaalde tegenhangers.Animal Charity Evaluators
Top Charity
826144603

Doneren
The Humane League (UK) wil het misbruik van dieren die voor voedsel worden gefokt beëindigen. THL richt zich op bedrijven om hogere normen voor dierenwelzijn te hanteren en op het publiek door “grassroots” en educatie. Daarnaast trainen ze dierenactivisten.Animal Charity Evaluators
Top Charity voor (USA)
826177712

Doneren

De beoordelaar

Animal Charity Evaluators (ACE) (sinds 2013) is de meest belangrijke beoordelaar.  ACE doet research naar de beste organisaties voor dierenwelzijn. Deze willen voorkomen dat het dier wordt gebruikt voor het nut van de mens zonder met de belangen van het dier rekening te houden. Dat laatste heet speciësisme.

Wil je meer weten over hoe ACE beoordeelt lees dan hier.