Doneren

Doneren

Informatie en navigatie

Doneer effectief geeft informatie en dient als navigatie voor wie zoekt naar de beste EA- organisaties. Wij zorgen dat je die kunt vinden. En dat geven daaraan zo makkelijk en voordelig mogelijk wordt. De volgende info over ANBI, soorten giften en nalatenschappen dient dat doel.

Geen financieel belang

Welke organisatie je kiest en hoeveel je geeft is een persoonlijke keus. Wij hebben geen enkel financieel belang. We zijn onafhankelijk en brengen gekozen organisaties geen kosten in rekening. Ze betalen ook niet voor plaatsing op deze site.

Voordeel met Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)

Een ANBI moet zich nagenoeg geheel inzetten voor het algemeen belang. Vereist is een registratie bij de belastingdienst. ANBI’s betalen geen belasting over de schenkingen die zij krijgen. Ze kunnen de gift voor 100% inzetten voor het goede doel.

Bij nalatenschappen betalen ze ook geen erfbelasting. Wanneer een organisatie géén ANBI is betaalt deze als “overige erfgenamen 30-40% erfbelasting.

Het heeft dus grote voordelen aan een ANBI te doneren. En voor de schenker zelf is de gift belasting-aftrekbaar. Dat scheelt geld waardoor je meer kunt geven.

Een ANBI status geeft aan dat de organisatie voldoet aan bepaalde regels. Maar het zegt niets over de waarde of effectiviteit van het goede doel.

Gewone gift aan een ANBI

Gewone of eenmalige giften zijn aftrekbaar als ze op jaarbasis in totaal hoger zijn dan 1% van je verzamelinkomen tot maximaal 10% daarvan.

Periodieke gift aan een ANBI

Een periodieke gift (minimaal 5 jaar lang aan dezelfde ANBI) is meestal voordeliger. Er is geen drempel voor aftrek. Zie hier.

Je legt dit tevoren vast met de organisatie via dit formulier.

Een Engelstalige versie kan je hier downloaden.

Let wel, vanaf 2020 is er bij hogere inkomens sprake van afbouw van het tarief voor aftrekposten. Zie hier.

Gewoon en periodiek: wat scheelt het?

 

Het verschil in belastingvoordeel tussen een gewone of periodieke gift kan aanzienlijk zijn. De consumentenbond geeft in een recent artikel met heldere voorbeelden aan hoeveel verschil het kan maken. Zie hier.

Grote giften

Meestal spreken we boven de € 10.000 van grote giften.

Als je bijvoorbeeld een loterij wint, je huis of je zaak hebt verkocht of een grote erfenis ontvangt, gaat het natuurlijk over aanzienlijke bedragen. Dan is het des te meer van belang wijs te werk te gaan.
Via ons netwerk kunnen we je in contact brengen met experts die voor maatwerk kunnen zorgen.
Contactpersoon is Andrea de Wildt. Zij is bereikbaar via +31 (0)6 25 09 62 18 of via contact@doneereffectief.nl

Nalatenschappen

Globaal zijn er twee manieren om via testament aan EA organisaties na te laten. 

  • Een erfstelling maakt de organisatie (mede) erfgenaam (voor een deel) van de erfenis. De grootte daarvan hangt af van de totale omvang van de nalatenschap en het aantal erfgenamen. Kinderen kunnen altijd aanspraak maken op hun legitieme deel
  • Een legaat geeft de organisatie een vast geldbedrag of een goed, bijvoorbeeld een huis.

Het is verstandig dit soort zaken goed te regelen met een notaris.

Welke organisatie?

Bij notariskantoren is op dit moment nog vrijwel geen informatie over Effectief Altruïstische organisaties. In de wachtkamer liggen meestal

  • de Goede Doelen Gids of
  • het commerciële glossy Magazine Schenken en Nalaten.

EA organisaties zijn daarin niet te vinden. Die informatie moet je elders vinden. Op deze site bijvoorbeeld.

Denk op lange termijn

Stel je wilt aan een Effectief Altruistische organisatie nalaten. Hoe weet je dan of die organisatie na je overlijden nog steeds effectief is?

Het kan immers zijn dat het oorspronkelijke probleem is opgelost. Er is bijvoorbeeld een vaccin gekomen voor Malaria.

Het kan ook zijn dat de organisatie meer geld heeft nodig is, dat de situatie is veranderd of de aanpak achterhaald. Dan voldoet de organisatie niet meer aan de EA criteria. Daarom is het bij nalaten belangrijk om in te schatten welke organisatie toekomst bestendig is. Nalaten aan effectief altruïstische fondsen is dan het overwegen waard. Die bepalen immers minstens jaarlijks wat de meest effectieve organisaties zijn.

Als dan: de reserves

Het is ook goed om bij testament aan te geven wat er gebeuren moet als een organisatie niet meer bestaat of geen ANBI meer is. Voor dat geval kan je andere organisaties noemen die daarvoor in de plaats komen. Bijvoorbeeld andere effectief altruïstische fondsen of organisaties.

Helpdesk

Onze helpdesk is er voor overige vragen. Stuur een mail naar contact@doneereffectief.nl