Welkom bij Doneer Effectief

Effectief goed doen met je geld

Doneer effectief zodat jouw gift
de meeste impact heeft

Deze website is bedoeld voor donateurs die met hun geld effectief bij willen dragen aan een betere wereld. Die pro-actief op zoek zijn naar de beste mogelijkheden daarvoor. Die willen geven vanuit hun hart en hun verstand willen gebruiken om de beste keuzes te maken.

Doneereffectief navigeert je naar veelal nog onbekende bestemmingen. De gebruikelijke goede doelen zul je hier niet vinden. Deze site is een soort Lonely Planet Gids voor Goede Doelen. We hopen dat die nu nog onbekende bestemmingen druk bezocht gaan worden. Want ze zijn het doneren meer dan waard.

Waar gaat het om?​

Je vindt hier informatie over de beste effectief-altruïstische organisaties, geselecteerd op basis van wetenschappelijk onderzoek.

Kenmerkend is dat het gaat om problemen die:

  • omvangrijk zijn en waar vele levens mee te redden of te verbeteren zijn.

  • relatief veronachtzaamd zijn.

  • en die oplosbaar en uitvoerbaar zijn.

Selectiecriteria

Veel goede doelen voldoen aan een of meerdere van bovengenoemde kenmerken. Om de vraag hoe beperkte middelen het best ingezet kunnen worden om zoveel mogelijk goed te doen te beantwoorden zijn aanvullende selectiecriteria nodig. Het zijn deze vier.

Bewezen effectiviteit

Is de organisatie bewezen effectief op basis van wetenschappelijk onderzoek? Is dat (bij voorkeur) gedaan via randomized controlled trials?

Kosten-effectiviteit

Wordt deze effectiviteit geleverd tegen de laagst mogelijke kosten.

Donatiebehoefte

Heeft de organisatie nog ruimte om nieuwe donaties effectief in te zetten voor het gestelde doel?

Transparantie

Is de organisatie open over aanpak en resultaten ook op de lange termijn. Is alle informatie toegankelijk en overzichtelijk?

Waar komen onze aanbevelingen vandaan?​

Onze aanbevelingen zijn gebaseerd op research van diverse internationale organisaties als GiveWell (GW), Animal Charity Evaluators (ACE), Centre for Effective Altruism (CEA) en Founders Pledge (FP). Zij evalueren permanent de goede-doelen organisaties, waarbij ze gebruik maken van wetenschappelijke inzichten en methodes.

DoneerEffectief is bedoeld om hun aanbevelingen toegankelijker te maken voor Nederlandse donateurs.

Vier gebieden​

We hebben de als beste aanbevolen organisaties verdeeld over vier gebieden. Deze staan niet compleet los van elkaar. Succesvol klimaatbeleid heeft bijvoorbeeld impact op gezondheid en armoede wereldwijd. Toch hebben we per gebied een aparte lijst met goede doelen. Dit is overzichtelijk en helpt donateurs kiezen uit organisaties die het best bij hen passen.

achtergrondafbeelding_DoneerEffectief_onbewerkt

Gezondheid en armoede

Doneren in de wetenschap dat jouw gift ergens op de wereld zoveel mogelijk levens redt of bijdraagt aan betere gezondheid en welbevinden.

Meer lezen

Dierenwelzijn en duurzame voeding

Wereldwijd lijden miljarden dieren, met name in de veesector. Enkele goede doelen strijden voor dierenrechten en humaan beleid, met effect.

Klimaatverandering

Effectief de gevolgen van klimaatverandering tegengaan? Een aantal goede doelen kan zelfs laten zien hoeveel ton CO2 bespaard wordt per gedoneerde euro.

Meer lezen

Toekomst van de wereld

Bijdragen aan het veiligstellen van de toekomst van de mensheid en de wereld gezien bedreiging door risico’s van (bio)technologie en superintelligentie.

Meer lezen

EA
Deze website is een initiatief vanuit Effectief Altruïsme Nederland. Effectief Altruïsme (EA) stelt zich de vraag hoe beperkte middelen het best ingezet kunnen worden om zoveel mogelijk goed te doen in de wereld.