Gezondheid en armoede

Gezondheid en armoede

Armoede

De afgelopen 25 jaar is extreme armoede gehalveerd. Toch moet volgens de Wereldbank nog altijd meer dan 10% van de wereldbevolking het doen met minder dan $1,90 per dag. Met minder dan $5,50 moet 46% van de mensheid rond zien te komen. Het grootste deel daarvan leeft in de Sub Sahara landen.

Wie wil weten hoe extreme armoede er uit ziet kan een kijkje nemen op Dollar Street.

Extreme armoede betekent dat alles wat wij hier gewoon vinden ontbreekt. Voldoende eten, schoon water uit de kraan, elektriciteit, vervoer, een dicht dak, een school,  gezondheidszorg, kennis van hygiëne, anticonceptie. De lijst is lang.

Hoe kunnen we hen het beste helpen om hier uit te komen? Het is een complex probleem en eenvoudige oplossingen zijn er niet. Er zijn wel oplossingen die beter werken dan andere, heel veel beter zelfs. Daar gaat het hier over.

Gevolgen voor gezondheid

Armoede heeft grote gevolgen voor fysieke en psychische gezondheid. Het maakt het leven kort. Baby’s, kinderen, moeders sterven vaak al jong. Door honger of aan ziektes die makkelijk te genezen of te voorkomen zijn.
Wie wel blijft leven heeft het zwaar en mist de mogelijkheden om er zelf wat beters van te maken.

Wereldwijd zijn er veel goede doelen die hulp bieden.

Maar waar moet je dan aan geven als je zoveel mogelijk goed wilt doen met je geld?

Dat was ook de vraag die de oprichters van GiveWell zich stelden. Zij kwamen uit de financiële wereld en waren gewend bedrijven te beoordelen op resultaten. Toen ze zelf wilden doneren aan goede doelen waren ze stomverbaasd. Er was wel inzicht in de geldstromen van goede doelen organisaties. Maar geen enkel inzicht in de impact. Dat zijn ze zelf grondig uit gaan zoeken.

Beoordelaars

A. GiveWell

Give Well (GW) (sinds 2007) is een research organisatie op het gebied van wereldwijde gezondheid en armoede. Per jaar besteden ze 20.000 uur aan onderzoek. Ze beoordelen voor donoren welke organisaties het best in staat zijn om extra donaties in te zetten om levens te redden of te verbeteren. Dit zijn hun criteria.

Selectieproces

Hun eerste keus maken ze volgens de 3 hiervoor al genoemde kenmerken:

  • Belangrijk (vele levens te redden of te verbeteren)
  • Veronachtzaamd (nog te weinig aandacht gekregen)
  • Oplosbaar en uitvoerbaar

GW kiest voor het terrein van wereldwijde extreme armoede en de gevolgen daarvan voor gezondheid en welbevinden.

Vervolgens selecteert Give Well op de 4 criteria:

1. Bewezen effectiviteit
Gebruikt de organisatie wetenschappelijk bewezen effectieve interventies zoals:

  • Preventieve maatregelen bij malaria
  • Ontwormen van schoolkinderen
  • Behandeling van trachoom (risico blindheid)
  • Vitamines of mineralen toevoegen
  • Voorlichting via aanwezige media
  • Direct geld geven

2. Kosteneffectiviteit
Zet de organisatie de middelen op de best mogelijke manier in? Is de impact ook op langere termijn houdbaar?

3. Donatiebehoefte
Wat voegen extra donaties toe? GW schort aanbevelingen op wanneer ze niet overtuigd zijn van de toegevoegde waarde daarvan. Zelfs bij sterke goede doelen.

4. Transparantie
Is er volstrekte openheid op alle gebieden? Ook over fouten en de lessen daaruit?

Uit dit diepgaande onderzoek op deze 4 criteria komen hun aanbevelingen voort.

Organisaties die het al jarenlang heel goed doen: hun absolute top.
Dan volgen organisaties die de titel uitstekend krijgen. Ze hebben hun sporen al verdiend, maar vaak minder lang.

B. Effective Altruism Funds (EA Funds)

Het Centre for Effective Altruism (CEA) heeft 4 fondsen opgericht voor verschillend gebieden. Hun EA Fund Global Health and Development wordt beheerd door een van de oprichters van GW. Dit fonds doet zelf research en geeft donaties door. Ze volgen grotendeels de aanbevelingen van GW. Daarnaast geven ze geld aan zeer kansrijke organisaties.

C. Founders Pledge

We noemen ook 3 door Founders Pledge (FP) aanbevolen organisaties. FP is breder georiënteerd dan GW en heeft een wat andere invalshoek.

Hier volgen de gegevens van de genoemde beoordelende en aanbevolen organisaties.

De volgende twee organisaties doen research en geven geld:
LogoInformatieAanbevolenANBI / RSIN
GiveWell is een non-profit die het beste onderzoek ter wereld doet naar goede doelen. Ze richten zich niet op zoveel mogelijk goede doelen maar juist op de weinige goede doelen die er op basis van hun criteria echt uitspringen in termen van geredde of verbeterde levens per uitgegeven dollar.In behandeling
EA Funds: Global Development ondersteunt organisaties die werken aan het verbeteren van de gezondheid en ontwikkeling van de armste mensen ter wereld. Het fonds wordt geleid door een van de oprichters van GiveWell.Centre for Effective Altruism825776867
Founders Pledge is een wereldwijde gemeenschap van ondernemers. Doel is om samen oplossingen te vinden voor de meest urgente problemen ter wereld. FP doet daarvoor onderzoek en stelt hun leden in staat hun middelen wereldwijd probleemoplossend in te zetten.
De volgende organisaties zijn door GiveWell aangemerkt als top organisaties:
The Against Malaria Foundation financiert de distributie van duurzame met insecticiden behandelde netten voor malariapreventie. Het voorkomt sterfgevallen en bevordert het welzijn.Give Well
Top Charity
815105770
Evidence Action: Deworm the world initiative bestrijdt worminfecties bij schoolkinderen met een simpele pil. Dit succesvolle programma is gebaseerd op onderzoek van economen, die recent hiervoor de Nobelprijs hebben ontvangen.Give Well
Top Charity
825618071
Give Directly maakt met behulp van mobiele technologie direct geld over aan de armste mensen in Kenia en Oeganda.Give Well
Top Charity
825794948
Schistosomiasis Control Initiative ondersteunt regeringen in Afrika ten zuiden van de Sahara bij het ontwikkelen van duurzame effectieve programma’s tegen parasitaire worminfecties als schistosomiasis en intestinale wormen. Give Well
Top Charity
825776867
Sightsavers: Deworming Program werkt aan het elimineren van vermijdbare blindheid en het bevorderen van de rechten van mensen met handicaps. 75% van het verlies van gezichtsvermogen kan genezen of voorkomen wordenGive Well
Top Charity
825776867
Malaria Consortium: Seasonal Malaria Chemoprevention Program dit programma verstrekt preventieve anti-malariamedicijnen aan kinderen van 3 tot 59 maanden oud om ziekte en dood door malaria tijdens het hoge transmissieseizoen te voorkomen. Give Well
Top Charity
In proces
Helen Keller International: Vitamin A Supplementation Program De WHO beveelt aan dat alle kleuters (van 6 tot 59 maanden) in gebieden waar vitamine A-tekort (VAD) twee tot drie keer per jaar vitamine A supplementen krijgen. HKI ondersteunt regeringen in de sub-Sahara bij de uitvoering van deze programma’s.Give Well
Top Charity
Geen ANBI
END Fund: Deworming Program richt zich op de behandeling van verwaarloosde tropische ziekten (NTD) door op meerdere niveaus met betrokkenen samen te werken bij de aanpak en oplossing. De GiveWell beoordeling gaat over hun ontworming- programma’sGive Well
Top Charity
In proces
De volgende organisaties zijn door GiveWell aangemerkt als uitstekende organisaties:
Evidence Action: Dispensers for safe water biedt chloordispensers aan bij waterbronnen om drinkwater te zuiveren en de verspreiding van ziekten te voorkomen.Give Well
Standout Charity
825618071
Gain: Universal Salt-Iodization Program ondersteunt kosteneffectieve programma’s waarbij jodium aan zout wordt toegevoegd (vergelijk ons JOZO zout). Dit zorgt voor een evident effect op de cognitieve ontwikkeling van kinderen omdat schade door jodiumtekort wordt voorkomenGive Well
Standout Charity
851470579
Development Media International runt bewezen effectieve media campagnes om gedrag te veranderen en levens te verbeteren in landen met een laag inkomen. DMI toonde met het eerste gerandomiseerde onderzoek aan dat massa media gedrag kunnen veranderen.Give Well
Standout Charity
826135560
Living Goods redt op grote schaal levens door gezondheidswerkers een smartphone en apps te geven waardoor die accurate zorg en follow up kunnen geven. Sterfte van kinderen onder de 5 jr. nam met 27% af en groeiachterstand met 7%. Dat alles voor minder dan $ 2 p.pGive Well
Standout Charity
826097698
Project Healthy Children voegt cruciale vitamines en mineralen toe aan de voeding die honderden miljoenen ondervoede mensen het meest eten. Tekorten daaraan zijn de belangrijkste oorzaak van verstandelijke beperking bij kinderen, vermijdbare blindheid bij volwassenen en moedersterfte tijdens de bevalling.Give Well
Standout Charity
826097698
De volgende organisaties worden door Founders Pledge aanbevolen:
Strong Minds biedt met een goedkope beproefde methode hulp bij depressies. In Afrika is het desastreus: 66 miljoen vrouwen leiden er aan. In Uganda verbeterde deze hulp bij 75% van de behandelde vrouwen de symptomen van depressie.FP Reports [Founders Pledge]825776909
Village Enterprise wil een einde maken aan extreme armoede in Afrika door ondernemerschap en innovatie. Met hun kosteneffectieve programma hebben ze al meer dan 48.000 bedrijven opgestart en meer dan 185.000 Oost-Afrikanen getraind.FP Reports [Founders Pledge]826097698
J-Pal: Innovation in Government Initiative (IGI) werkt samen met regeringen om bewezen effectieve innovaties toe te passen die het leven van miljoenen mensen die in armoede leven in lage- en middeninkomenslanden kunnen verbeterenFP Reports [Founders Pledge]