Gezondheid en armoede

Gezondheid en armoede

Armoede

Extreme armoede is gehalveerd. Toch moet volgens de Wereldbank ruim 10% van de wereldbevolking het doen met minder dan $1,90 per dag. En 46% van de mensheid met minder dan $5,50. Het grootste deel daarvan leeft in Afrika ten zuiden van de Sahara.

Bij extreme armoede ontbreekt het aan voldoende eten, schoon water uit de kraan, elektriciteit, vervoer, een dicht dak, een school, gezondheidszorg, kennis van hygiëne, anticonceptie. De lijst is lang.

Er zijn geen eenvoudige oplossingen voor dit complexe probleem. Er zijn wel oplossingen die beter werken dan andere, heel veel beter zelfs. Daar gaat het hier over.

Gevolgen voor gezondheid

Armoede heeft grote gevolgen voor fysieke en psychische gezondheid. Baby’s, kinderen, moeders sterven vaak al jong. Door honger of aan ziektes die makkelijk te genezen of te voorkomen zijn. Wie wel blijft leven heeft het zwaar.

Wereldwijd zijn er veel goede doelen die hulp bieden. Maar waar moet je aan geven als je zoveel mogelijk goed wilt doen met je geld? Organisaties als GiveWell, Centre for Effective Altruism en Founders Pledge hebben dat grondig uitgezocht. Daarover straks meer.

Je kunt direct geven aan de goede doelen zelf. Of aan organisaties en fondsen die donaties op basis van de meest recente informatie zo effectief mogelijk inzetten. Nu eerst de goede doelen die als beste uit de bus komen.

De allerbeste goede doelen: waar voor je geld!

In dit overzicht vind je beknopte informatie over het goede doel, de website en wie het goede doel aanbeveelt. GiveWell onderscheidt Top goede doelen die constant absolute topkwaliteit leveren op de voet gevolgd door Uitstekende goede doelen die vaak nog wat minder lang hun sporen hebben verdiend.

In de laatste kolom vindt je boven de doneerknop het ANBI/RSIN nummer en de benodigde gegevens voor belastingaftrek. Meer info over doneren vind je hier.

LogoInformatieAanbevolenANBI / RSIN
Effective Altruism Funds: Global Development ondersteunt een up to date selectie van top en uitstekende organisaties rond verbeteren van de gezondheid en ontwikkeling van de armste mensen ter wereld. Het fonds wordt geleid door een van de oprichters van GiveWell.825776867

DonerenThe Life You Can Save  ondersteunt door hen zelf geselecteerde zeer effectieve organisaties. Daaronder door GiveWell aanbevolen top en uitstekende goede doelen. Je kunt een voorkeur aangeven; TLYCS bepaalt de uiteindelijke inzet van de donaties. 826097698

Doneren
The Against Malaria Foundation financiert de distributie van duurzame met insecticiden behandelde netten voor malariapreventie. Het voorkomt sterfgevallen en bevordert het welzijn.Give Well
Top
815105770

Doneren
Give Directly maakt met behulp van mobiele technologie direct geld over aan de armste mensen in Kenia en Oeganda.Give Well
Top
825794948

Doneren
Evidence Action: Deworm the world initiative bestrijdt worminfecties bij schoolkinderen met een simpele pil. Dit succesvolle programma is gebaseerd op onderzoek van economen, die recent hiervoor de Nobelprijs hebben ontvangen.
Give Well
Top
825618071

Doneren
Evidence Action: Dispensers for safe water biedt chloordispensers aan bij waterbronnen om drinkwater te zuiveren en de verspreiding van ziekten te voorkomen.Give Well
Uitstekend
825618071

Doneren
Development Media International runt bewezen effectieve media campagnes om gedrag te veranderen en levens te verbeteren in landen met een laag inkomen. DMI toonde met het eerste gerandomiseerde onderzoek aan dat massa media gedrag kunnen veranderen.Give Well
Uitstekend
826135560

Doneren
Strong Minds biedt met een goedkope beproefde methode hulp bij depressies. In Afrika is het desastreus: 66 miljoen vrouwen lijden er aan. In Uganda verbeterde deze hulp bij 75% van de behandelde vrouwen de symptomen van depressie.FP Reports [Founders Pledge]825776909

Doneren

Beoordelaars

Wat zijn dat dan voor organisaties die wereldwijd goede doelen vergelijken op effectiviteit? We noemden al GiveWell, Centre for Effective Altruism en Founders Pledge. Ze verschillen in ervaring, keuze van gebieden en doelgroep.

A. GiveWell

GiveWell (GW) is als impact research organisatie leidend op het gebied van wereldwijde gezondheid en armoede. Ze zoeken naar organisaties die wereldwijd aantoonbaar de meeste impact hebben per gedoneerd bedrag. Per jaar besteden ze 20.000 uur aan onderzoek. Ze beoordelen voor donateurs welke organisaties het best in staat zijn om extra donaties in te zetten om levens te redden of te verbeteren. Wie meer wil weten over het ontstaan en het selectieproces van Give Well kan dat hier vinden.

B. Centre for Effective Altruism

Het Centre for Effective Altruism (CEA) heeft 4 fondsen opgericht voor verschillende gebieden. Het hierboven genoemde EA Fund Global Health and Development is één van die vier en wordt beheerd door een van de oprichters van GW. Dit fonds doet zelf research en bepaalt zo aan welke goede doelen het fonds uitkeert. Het volgt grotendeels de aanbevelingen van GiveWell. Daarnaast geeft het geld aan zeer kansrijke organisaties

C. Founders Pledge

Founders Pledge (FP) (2017) is een wereldwijde gemeenschap van ondernemers. Doel is om samen oplossingen te vinden voor de meest urgente problemen ter wereld. FP doet daarvoor onderzoek en stelt hun leden in staat hun middelen wereldwijd probleemoplossend in te zetten. FP bestaat relatief kort. Ze bestrijken een breed terrein met hun aanbevelingen.