Armoede en gezondheid

Armoede en gezondheid

Armoede

Extreme armoede is in de laatste 50 jaar gehalveerd. Helaas zet deze dalende trend niet door. Volgens de Wereldbank moet ruim 10% van de wereldbevolking het doen met minder dan $1,90 per dag. En 46% van de mensheid met minder dan $5,50. Het grootste deel daarvan leeft in Afrika ten zuiden van de Sahara.

Bij extreme armoede ontbreekt het aan voldoende eten, schoon water uit de kraan, elektriciteit, vervoer, een dicht dak, een school, gezondheidszorg, kennis van hygiëne, anticonceptie. De lijst is lang.

Er zijn geen eenvoudige oplossingen voor dit complexe probleem. Er zijn wel oplossingen die beter werken dan andere, heel veel beter zelfs. Daar gaat het hier over.

Gevolgen voor gezondheid

Armoede heeft grote gevolgen voor fysieke en psychische gezondheid. Baby’s, kinderen, moeders sterven vaak al jong. Door honger of aan ziektes die makkelijk te genezen of te voorkomen zijn. Wie wel blijft leven heeft het zwaar.

Wereldwijd zijn er veel goede doelen die hulp bieden. Maar waar moet je aan geven als je zoveel mogelijk goed wilt doen met je geld? Organisaties als GiveWell, Centre for Effective Altruism en Founders Pledge hebben dat grondig uitgezocht. Daarover hierna meer.

Je kunt direct geven aan de goede doelen zelf. Of aan organisaties en fondsen die donaties op basis van de meest recente informatie zo effectief mogelijk inzetten. Nu eerst de goede doelen die als beste uit de bus komen.

De allerbeste goede doelen: waar voor je geld!

In dit overzicht vind je beknopte informatie over het goede doel, de website en wie het goede doel aanbeveelt.

GiveWell onderzoekt welke goede doelen per gedoneerde Euro de meeste levens redden of verbeteren. Ze publiceren de volledige details van hun analyse om donoren te helpen beslissen waar ze moeten geven.

In de laatste kolom vindt je boven de doneerknop het ANBI/RSIN nummer en de benodigde gegevens voor belastingaftrek. Meer info over doneren vind je hier.

LogoInformatieAanbevolenANBI / RSIN
Give Well logoMaximum Impact Fund GiveWell berekent nul kosten. Zij subsidiëren hun eigen aanbevolen goede doelen op basis van financieringsbehoefte en de hoogste verwachte waarde.
GiveWell’s eigen fondsLet op
826278516

Doneren
Effective Altruism Funds logoEffective Altruism Funds: Global Development ondersteunt een up to date selectie van top en kansrijke organisaties rond verbeteren van de gezondheid en ontwikkeling van de armste mensen ter wereld. Het fonds wordt geleid door een van de oprichters van GiveWell.Handleiding 
825776867

Doneren
The Life You Can Save logo


The Life You Can Save  ondersteunt door hen zelf geselecteerde zeer effectieve organisaties. Daaronder door GiveWell aanbevolen top goede doelen. Je kunt een voorkeur aangeven; TLYCS bepaalt de uiteindelijke inzet van de donaties. 826097698

Doneren
The Against Malaria Foundation logoThe Against Malaria Foundation (NL) koopt en verstrekt duurzame met insecticiden behandelde netten voor malariapreventie. 100% van de donatie gaat naar de netten. Een net kost € 1,70 en beschermt 2 mensen; € 425 beschermt een heel dorp. €2.500 redt een leven en voorkomt 500 tot 1.000 gevallen van malaria.
 
Give Well


TLYCS
815105770

Doneren
Give Directly logoGive Directly maakt met behulp van mobiele technologie direct geld over aan mensen in extreme armoede en humanitaire crisis gebieden. Give Well
825794948

Doneren
Evidence Action logoEvidence Action: Deworm the world initiative bestrijdt worminfecties bij schoolkinderen met een simpele pil. Dit succesvolle programma is gebaseerd op onderzoek van economen, die recent hiervoor in 2019 de Nobelprijs hebben ontvangen.
Give Well
825618071

Doneren
Strong Minds logoStrong Minds biedt met een goedkope beproefde methode hulp bij depressies. In Afrika is het desastreus: 66 miljoen vrouwen lijden er aan. De slechte leefomstandigheden spelen een grote rol. In Uganda verbeterde deze hulp bij 75% van de behandelde vrouwen de symptomen van depressie.FP Reports [Founders Pledge]825776909

Doneren

Beoordelaars

Wat zijn dat dan voor organisaties die wereldwijd goede doelen vergelijken op effectiviteit? We noemden al GiveWell, Centre for Effective Altruism en Founders Pledge. Ze verschillen in ervaring, keuze van gebieden en doelgroep. Je kunt meer lezen over hun werk op de pagina Netwerk.

Met alle vragen over effectief doneren ben je welkom bij onze helpdesk: contact@doneereffectief.nl.
We helpen je graag!

Effectief Doneren, de podcast