Klimaat

Klimaatverandering

Klimaatverandering is een van de grote wereldproblemen. Het voorbestaan van het leven op aarde staat op het spel. Het is noodzakelijk de versnelde opwarming van de aarde tot staan te brengen.
Daarvoor is nodig dat wereldwijd energie CO2 neutraal wordt. Minder de lucht in, meer eruit en wel zo dat de netto uitstoot nul wordt.

Dit is waar het ingewikkeld wordt want duizenden goede doelen werken aan het verbeteren van het klimaat. Ze gaan bijvoorbeeld ontbossing tegen, propageren vegetarisch eten of dringen bij overheden aan op beter klimaatbeleid.

Je hebt waarschijnlijk niet genoeg geld om elk doel te steunen. Dus moet je kiezen. Maar welk doel is dan het meest effectief? Dit is waar effectief altruïsme kan helpen. Het draait namelijk om uitzoeken hoe beperkte middelen (in dit geval donaties) het meest effectief kunnen worden gebruikt.

Internationale organisaties zoals Founders Pledge (zie ook bij Netwerk) voor meer info), Lets Fund en Giving Green doen onderzoek naar de beste organisaties om klimaatverandering verder te voorkomen of vertragen. Wij maken dankbaar gebruik van hun aanbevelingen

Founders Pledge schetst een 3-voudige onderling verweven uitdaging:

KlimaatveranderingDe snelle opwarming bedreigt het voortbestaan van het leven op aarde
LuchtvervuilingVeroorzaakt jaarlijks 5 miljoen sterfgevallen (bijna 9% van totaal)
Energieschaarste940 miljoen mensen hebben geen elektriciteit en gebruiken vuile brandstoffen

De meest recente bevindingen van het research team van Founders Pledge vindt je hier.

De beste goede doelen voor het klimaat

In dit overzicht vind je beknopte informatie over het goede doel, de website en wie het goede doel aanbeveelt. In de laatste kolom vind je boven de doneerknop het ANBI/RSIN nummer en de benodigde gegevens voor belastingaftrek. Meer info over doneren vind je hier.

LogoInformatieAanbevolenANBI / RSIN
The Climate Change Fund logoThe Climate Change Fund Dit fonds zet zich in voor het vinden en financieren van duurzame oplossingen voor de emissiecrisis. Zo dat groei mogelijk blijft, waardoor miljoenen uit de gevangenis van energiearmoede worden bevrijd. Zie de prospectus. 825776867

Doneren

Let op!
Clean Air Task Force logoClean Air Task Force – een NGO die sinds 1996 luchtvervuiling bestrijdt. Vermindering van uitstoot door kolencentrales, regulering van diesel, scheepvaartvervoer en methaanuitstoot. Naar schatting levert een donatie van $100 ca. 100 ton CO2 besparing op.FP Reports [Founders Pledge]826262429

Doneren
Coalition for Rainforest Nations logoCoalition for Rainforest Nations (CFRN) is een organisatie van 50 regenwoud-landen, die tropische regeringen, gemeenschappen en volkeren helpt om hun regenwouden op een verantwoorde manier te beheren. Deze coalitie kreeg het REDD+ (Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation) voor elkaar. Dat heeft inmiddels al 8.628.471.593 TONS CO2 equivalent bespaard.826187316

Doneren
ITIF Information Technology & Innovation Foundation logoITIF Information Technology & Innovation Foundation
ITIF’s Clean Energy Innovation Policy Program streeft ernaar om de overgang van de binnenlandse en mondiale energiesystemen naar koolstofarme hulpbronnen te versnellen.
Let’s Fund en Giving GreenGeen ANBI

Doneren

Met alle vragen over effectief doneren ben je welkom bij onze helpdesk: contact@doneerefectief.nl.
We helpen je graag!

Effectief Doneren, de podcast