Klimaat

Klimaatverandering

Klimaatverandering is een groot probleem, maar dat wist je waarschijnlijk al.

Het zelfde geldt voor wat er moet gebeuren: minder CO2 de lucht in, meer eruit en wel zo dat de netto uitstoot nul wordt. Dit is waar het ingewikkeld wordt want duizenden goed doelen doen hier iets aan. Ze gaan ontbossing tegen, propageren vegetarisch eten of dringen bij overheden aan op beter klimaatbeleid.

Je hebt waarschijnlijk niet genoeg geld om elk doel te steunen. Dus moet je kiezen. Maar welk doel is dan het meest effectief? Dit is waar Effectief Altruïsme kan helpen. Bij EA draait het namelijk om uitzoeken hoe beperkte middelen (in dit geval donaties) het meest effectief kunnen worden gebruikt.

Internationale organisaties zoals Founders PledgeLets Fund en Giving Green doen onderzoek naar de beste organisaties om klimaatverandering verder te voorkomen of vertragen. Daarover later meer. Nu eerst de organisaties die het meest effectief blijken.

De beste goede doelen voor het klimaat

In dit overzicht vind je beknopte informatie over het goede doel, de website en wie het goede doel aanbeveelt. In de laatste kolom vindt je boven de doneerknop het ANBI/RSIN nummer en de benodigde gegevens voor belastingaftrek. Meer info over doneren vind je hier.

LogoInformatieAanbevolenANBI / RSIN
Clean Air Task Force – een NGO die sinds 1996 luchtvervuiling bestrijdt. Vermindering van uitstoot door kolencentrales, regulering van diesel, scheepvaartvervoer en methaanuitstoot. Naar schatting levert een donatie van $100 ong 100.000 ton CO2 besparing op.FP Reports [Founders Pledge]826262429

Doneren
Coalition for Rainforest Nations (CFRN) is een organisatie van 50 regenwoud-landen, die tropische regeringen, gemeenschappen en volkeren helpt om hun regenwouden op een verantwoorde manier te beheren. Deze coalitie kreeg het REDD+ (Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation) voor elkaar. Een donatie van $ 100 zou ong. 857.000 ton CO2 besparing opleveren.FP Reports [Founders Pledge]826187316

Doneren
ITIF Information Technology & Innovation Foundation
ITIF’s Clean Energy Innovation Policy Program streeft ernaar om de overgang van de binnenlandse en mondiale energiesystemen naar koolstofarme hulpbronnen te versnellen.
Let’s Fund en Giving GreenGeen ANBI

Doneren

Beoordelaars

A. Founders Pledge

Founders Pledge (FP) (2017) noemden we al eerder. Het is een wereldwijde gemeenschap van ondernemers die hun geld in willen zetten om de meest urgente problemen ter wereld op te lossen. Hun laatste klimaatstudie (mei 2018) richt zich op oplossingen die nu al mogelijk zijn. Deze doelen kunnen dan ook relatief nauwkeurig aangeven hoeveel ton CO2 ze beperken per gedoneerde euro. Zie hierboven de door Founders Pledge aanbevolen organisaties.

B. Let’s Fund

Lets Fund gebruikt principes van effectief altruïsme om veelbelovende baanbrekende projecten te vinden, Daarbij kan er nog geen sprake zijn van bewezen effectiviteit. Let’s Fund bepleit dat donateurs meer risico nemen met de kans op een veel grotere impact. Innovatie is daarbij van cruciaal belang om klimaatverandering aan te pakken. Wereldwijd is een overgang nodig naar betaalbare koolstofarme hulpbronnen. Alleen dan kan het gebruik van fossiele brandstoffen worden uitgebannen. Zij bevelen daarom het ondersteunen van innovatief onderzoek naar schone energie aan.

C. Giving Green

Giving Green (GG) is een nieuw initiatief van Idinsight. Zij willen donateurs op de beste mogelijkheden wijzen om aan het klimaat te doneren. Zelf hebben ze nog geen onafhankelijk onderzoek gedaan naar lange termijn oplossingen. Zij nemen op basis van de uitstekende studies van Founders pledge en Let’s fund hun langer termijn aanbevelingen over. Daarnaast geven zij aanbevelingen voor de korte termijn.