Klimaat

Klimaatverandering

Hier vind je goede doelen die zich inzetten tegen klimaatverandering.
Deze organisaties beperken de grootste CO2 uitstoot per gedoneerde euro en kunnen dit bovendien sterk bewijzen.

De 4 criteria waarin ze uitblinken zijn:

  • Kosten-effectiviteit
  • Bewezen effectiviteit
  • Donatiebehoefte
  • Transparantie

Meer informatie

Klimaatverandering is een groot probleem, maar dat wist je waarschijnlijk al.

Het zelfde geldt voor wat er moet gebeuren: minder CO2 de lucht in, meer eruit en wel zo dat de netto uitstoot nul wordt. Dit is waar het ingewikkeld wordt want duizenden goed doelen doen hier iets aan. Ze gaan ontbossing tegen, propageren vegetarisch eten of dringen bij overheden aan op beter klimaatbeleid.

Je hebt waarschijnlijk niet genoeg geld om elk doel te steunen. Dus moet je kiezen. Maar welk doel is dan het meest effectief?

Dit is waar Effectief Altruïsme kan helpen. Bij EA draait het namelijk om uitzoeken hoe beperkte middelen (in dit geval donaties) het meest effectief kunnen worden gebruikt.

Wie bepaalt welke organisaties effectief zijn?

Internationale organisaties zoals Founders PledgeLets Fund en Giving Green doen onderzoek naar de beste organisaties tegen klimaatverandering. Zij hanteren de principes van EA en toetsen op de hierboven vermelde criteria.

Nu al of in de toekomst?

In onze lijst vind je organisaties die zich zowel op de kortere als op de langere termijn inzetten. Van de eerste categorie is er veel bewijs voor hun effectiviteit. Deze doelen kunnen dan ook relatief nauwkeurig aangeven hoeveel ton CO2 ze beperken per gedoneerde euro. Dit zijn de door Founders Pledge aanbevolen organisaties.

LogoInformatieAanbevolenANBI / RSIN
Coalition for Rainforest Nations (CFRN) is een organisatie van 50 regenwoud-landen, die tropische regeringen, gemeenschappen en volkeren helpt om hun regenwouden op een verantwoorde manier te beheren. Deze coalitie kreeg het REDD+ (Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation) voor elkaar. Een donatie van $ 100 zou ong. 857.000 ton CO2 besparing opleveren.FP Reports [Founders Pledge]Geen ANBI
Clean Air Tak Force - een NGO die sinds 1996 luchtvervuiling bestrijdt. Vermindering van uitstoot door kolencentrales, regulering van diesel, scheepvaartvervoer en methaanuitstoot. Naar schatting levert een donatie van $100 ong 100.000 ton CO2 besparing op.FP Reports [Founders Pledge]In proces

Het tweede type organisatie richt zich meer op de langere termijn. Dat houdt in dat ze nu nog niet beoordeeld kunnen worden op directe impact, maar meer op hun vermogen om juist op die langere termijn enorme impact te hebben.

Innovatie is daarbij van cruciaal belang om klimaatverandering aan te pakken. Wereldwijd is een overgang nodig naar betaalbare koolstofarme hulpbronnen. Alleen dan kan het gebruik van fossiele brandstoffen worden uitgebannen.

Giving Green concludeert op basis van onderzoek door Let’s Fund dat het ondersteunen van onderzoek naar schone energie qua doneren het meest veelbelovend is. Hier volgt hun topper.

LogoInformatieAanbevolenANBI / RSIN
ITIF Information Technology & Innovation Foundation
ITIF’s Clean Energy Innovation Policy Program streeft ernaar om de overgang van de binnenlandse en mondiale energiesystemen naar koolstofarme hulpbronnen te versnellen.
Giving Green