Meta

Wat doen meta-organisaties?

Meta-organisaties ondersteunen. Zij verspreiden het gedachtegoed van Effectief Altruïsme (EA). Zo zorgen ze voor grotere bekendheid van EA en helpen ze de EA organisaties die het eigenlijke werk doen.

Meta-organisaties doen het volgende:

  • Onderzoek naar effectiviteit
  • Donaties doorgeleiden naar effectieve doelen
  • EA-groepen ondersteunen in hun ontwikkeling
  • Helpen bij het opzetten van activiteiten en meetings

Grote inspiratiebron is de filosofie van Peter Singer. Zijn boeken, colleges en lezingen brachten de internationale EA beweging op gang.

Zijn bekendste boek The Life You Can Save is gratis te verkrijgen: https://www.thelifeyoucansave.org/the-book/

Dit zijn de aanbevolen ondersteunende organisaties.

De volgende organisatie doen research en geven geld:
LogoInformatieAanbevolenANBI / RSIN
Centre for Effective Altruism ondersteunt en promoot de internationale EA gemeenschap. Zo organiseren ze wereldwijd evenementen of helpen lokale mensen met het organiseren van eigen evenementen. Daarnaast verschaffen ze veel informatie via meerdere websites en een nieuwsbrief.825776867
Effective Altruism Funds: Meta beveelt beurzen aan voor organisaties en/of projecten die de principes van effectief altruïsme hanteren. Veelbelovende organisaties kunnen hierdoor snel toegang krijgen tot kapitaal, kennis en talentCentre for Effective Altruism825776867
De volgende organisatie stimuleert het doneren aan EA organisaties:
The Life You Can Save Verspreidt het gedachtegoed van filosoof Peter Singer (de grondlegger van effectief altruïsme) en helpt mensen betere keuzes te maken bij het doneren. Dit doen ze o.a. door persoonlijk contact met donateurs, publicaties in de media en lezingen.826097698