Netwerk

Netwerk

Naast de Effectief Altruïstische organisaties die het uitvoerende werk doen zijn er andere die (ook) betrokken zijn of ondersteunen. Zij doen dat door:

  • Onderzoek naar de meest effectieve EA organisaties
  • Aanbevelingen op basis van onderzoek
  • Transfer van donaties naar geselecteerde effectieve doelen
  • Verspreiden van het gedachtegoed van Effectief Altruïsme (EA)
  • Ondersteuning van EA-initiatieven bij hun ontwikkeling

Het is belangrijk werk. Zonder onderzoek geen gefundeerde aanbevelingen. Zonder bekendheid bij een groter publiek minder donaties. Doneren aan een ondersteunende organisatie kan daardoor heel effectief zijn.

In het linker menu vind je de belangrijkste organisaties in het netwerk rond Effectief Altruïsme.