Netwerk

Netwerk

Naast de Effectief Altruïstische organisaties die het uitvoerende werk doen zijn er anderen die een rol spelen. Zij ondersteunen bijvoorbeeld door:

  • Onderzoek doen naar de meest effectieve EA organisaties
  • Aanbevelingen doen op basis van onderzoek
  • Donaties doorgeleiden naar geselecteerde effectieve doelen
  • Verspreiden van het gedachtegoed van Effectief Altruïsme (EA)
  • EA-initiatieven ondersteunen bij hun ontwikkeling

Dit zijn ondersteunende organisaties.

In dit overzicht vind je naam en website van de ondersteunende organisaties, die vaak op basis van research ook zelf aanbevelingen doen. In de laatste kolom vindt je boven de doneerknop het ANBI/RSIN nummer en de benodigde gegevens voor belastingaftrek. Meer info over doneren vind je hier.

LogoInformatieAanbevolenANBI / RSIN
Centre for Effective Altruism ondersteunt en promoot de internationale EA gemeenschap op vele manieren: educatie, research, donaties en beurzen. CEA heeft 4 fondsen onder zijn hoede: de EA Funds die ieder een eigen aandachtsgebied hebben. 825776867

Doneren
Effective Altruism Funds: Infrastructure beveelt beurzen aan voor organisaties en/of projecten die de principes van effectief altruïsme hanteren. Veelbelovende organisaties kunnen hierdoor snel toegang krijgen tot kapitaal, kennis en talent825776867

Doneren
The Life You Can Save draagt op vele manieren het gedachtegoed uit van filosoof Peter Singer (de grondlegger van effectief altruïsme). Verstrekt donaties aan door henzelf geselecteerde effectieve organisaties op het terrein van gezondheid en armoedebestrijding. Daaronder door GiveWell aanbevolen top en uitstekende organisaties.826097698

Doneren

Inspiratiebron

The Life You Can Save

Zijn bekendste boek The Life You Can Save is gratis te verkrijgen: https://www.thelifeyoucansave.org/the-book/

Grote inspiratiebron is de filosofie van Peter Singer.
Zijn boeken, colleges en lezingen brachten de internationale EA beweging op gang.