Founders Pledge

The Climate Change Fund logo

Founders Pledge is een wereldwijde gemeenschap van ondernemers. Samen vinden en financieren ze oplossingen voor de meest urgente problemen in de wereld. De leden doen een belofte (The Pledge) om een bepaald percentage van vrijkomende middelen uit hun onderneming hiervoor beschikbaar te stellen.

Founders Pledge ondersteunt hen bij het maken van de beste keuzes door uitgebreid research en advies en toegang tot een wereldwijd netwerk. Bij de keuzes zijn de uitgangspunten van effectief altruïsme leidraad.

Founders Pledge heeft de afgelopen jaren veel energie in onderzoek gestoken. Dat heeft waardevolle rapportages en aanbevelingen opgeleverd. De laatste klimaatrapportage is daar een voorbeeld van. Ook Doneer Effectief maakt dankbaar gebruik van het onderzoek en de aanbevelingen van Founders Pledge.

In 2020 heeft Founders Pledge The Climate Change Fund opgericht. Daaruit financieren ze meest effectieve klimaat-organisaties. Zie ook bij Klimaat en bij Effectief Altruïstische Fondsen.

Effectief Doneren, de podcast