Over doneren

Over doneren

Informatie en navigatie

Doneer effectief geeft informatie en dient als navigatie voor wie zoekt naar de beste EA- organisaties. Wij zorgen dat je die kunt vinden. En dat geven daaraan zo makkelijk en voordelig mogelijk wordt. De volgende info over ANBI, soorten giften en nalatenschappen dient dat doel.

Geen financieel belang

Welke organisatie je kiest en hoeveel je geeft is een persoonlijke keus. Wij hebben geen enkel financieel belang. We zijn onafhankelijk en brengen gekozen organisaties geen kosten in rekening. Ze betalen ook niet voor plaatsing op deze site.

Beginnen met effectief doneren – een stappenplan

 1. Bepaal aan welke goede doel(en) je wilt doneren: het helpen van mensen of dieren, aan klimaat of aan de toekomst?
 2. Bekijk aan welke organisaties je nu doneert. Zijn deze dat probleem effectief aan het oplossen? Waar wil je verandering in aanbrengen?
 3. Als je daarbij kiest voor een effectieve organisatie die een ANBI-status heeft, geeft dat belastingvoordeel.
 4. Wil je doneren door een gift: eenmalig of periodiek? Over het verschil lees je in het vervolg.
 5. Een eenmalige gift kun je direct overmaken via de donatieknop bij de betreffende EA organisatie op deze site. Een periodieke gift regel je via een schriftelijke overeenkomst (zie verder).
 6. Bij heel grote giften raden we je aan contact op te nemen met de helpdesk.
 7. Schenken bij testament kan via een legaat of erfstelling, Hiervoor ga je naar een notaris.
 8. Wil je meer informatie, neem dan contact op met de helpdesk.

Voordeel met een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)

Een ANBI moet zich nagenoeg geheel inzetten voor het algemeen belang. Vereist is een registratie bij de belastingdienst. ANBI’s betalen geen belasting over de schenkingen die zij krijgen. Ze kunnen de gift voor 100% inzetten voor het goede doel.

Bij nalatenschappen betalen ze ook geen erfbelasting. Wanneer een organisatie géén ANBI is betaalt deze als “overige erfgenamen” 30-40% erfbelasting.

Het heeft dus grote voordelen aan een ANBI te doneren. En voor de schenker zelf is de gift belasting-aftrekbaar. Dat scheelt geld waardoor je meer kunt geven. Bij alle goede doelen op deze website hebben wij het ANBI-nummer vermeld, indien de organisatie als ANBI is geregistreerd.

Een ANBI status geeft aan dat de organisatie voldoet aan bepaalde regels. Maar het zegt niets over de waarde of effectiviteit van het goede doel.

Gewone ofwel eenmalige gift aan een ANBI

Gewone of eenmalige giften aan een ANBI zijn aftrekbaar als ze op jaarbasis in totaal hoger zijn dan 1% van je verzamelinkomen tot maximaal 10% daarvan. Vanaf €60 zijn giften aftrekbaar.

Periodieke gift aan een ANBI

Periodieke giften kunnen zijn:

 • Giften in de vorm van vaste en gelijkmatige periodieke uitkeringen gedurende minimaal 5 jaren
 • Giften die stoppen bij overlijden

Periodieke giften zijn  fiscaal aftrekbaar indien via een schenkingsakte de verplichting wordt aangegaan om minimaal 5 jaar een vast bedrag te schenken. Er geldt geen drempel of plafond. Als de begunstigde organisatie ANBI is geregistreerd komt uw gift in mindering in box 1. Voor verdere informatie zie hier.

Je legt dit tevoren vast met de organisatie via dit formulier.

Let wel, vanaf 2020 is er bij hogere inkomens sprake van afbouw van het tarief voor aftrekposten. Zie hier.

Gewoon en periodiek: wat scheelt het?

Het verschil in belastingvoordeel tussen een gewone of periodieke gift kan aanzienlijk zijn. De consumentenbond geeft in een recent artikel met heldere voorbeelden aan hoeveel verschil het kan maken. Zie hier.

De Pledge (plechtige belofte)

Op de website van Giving What You Can kun je de Pledge ondertekenen , een belofte om levenslang 10% van je inkomen te schenken aan goede doelen, liefst met bewezen effectiviteit. Als 10% voor jou een te grote stap is kun je het ook met minder gaan verkennen en voor een kortere periode.

Grote giften

Meestal spreken we boven de € 10.000 van grote giften.

Als je bijvoorbeeld een loterij wint, je huis of je zaak hebt verkocht of een grote erfenis ontvangt, gaat het natuurlijk over aanzienlijke bedragen. Dan is het des te meer van belang wijs te werk te gaan.

Via ons netwerk kunnen we je in contact brengen met experts die voor maatwerk kunnen zorgen.

Contactpersoon is Andrea de Wildt. Zij is bereikbaar via +31 (0)6 25 09 62 18 of via contact@doneereffectief.nl

Nalatenschappen

Als je graag tijdens je leven wil bepalen hoe je nalatenschap wordt verdeeld na je overlijden, dan kun je een testament laten opstellen bij een notaris. Er zijn twee manieren om via je testament aan EA organisaties na te laten. 

 • Een erfstelling maakt de organisatie (mede) erfgenaam (voor een deel) van de erfenis. De grootte daarvan hangt af van de totale omvang van de nalatenschap en het aantal erfgenamen. Kinderen kunnen altijd aanspraak maken op hun legitieme deel.
 • Een legaat geeft de organisatie een vast geldbedrag of een goed, bijvoorbeeld een huis. 

Het is verstandig dit soort zaken goed te regelen met een notaris.

Welke organisatie?

Bij notariskantoren is op dit moment nog vrijwel geen informatie over Effectief Altruïstische organisaties. In de wachtkamer liggen meestal de Goede Doelen Gids of het commerciële glossy Magazine Schenken en Nalaten.

EA organisaties zijn daarin niet te vinden. Die informatie moet je elders vinden. Op onze site bijvoorbeeld.

Denk op lange termijn

Stel je wilt aan een Effectief Altruïstische organisatie nalaten. Hoe weet je dan of die organisatie na je overlijden nog steeds effectief is? Het kan immers zijn dat het oorspronkelijke probleem is opgelost. Er is bijvoorbeeld een vaccin gekomen voor Malaria.

Het kan ook zijn dat de organisatie meer geld heeft dan nodig is, dat de situatie is veranderd of de aanpak achterhaald. Dan voldoet de organisatie niet meer aan de EA criteria. Daarom is het bij nalaten belangrijk om in te schatten welke organisatie toekomst bestendig is. Nalaten aan effectief altruïstische fondsen is dan het overwegen waard. Die bepalen immers minstens jaarlijks wat de meest effectieve organisaties zijn.

Als dan: de reserves

Het is ook goed om bij testament aan te geven wat er gebeuren moet als een organisatie niet meer bestaat of geen ANBI meer is. Voor dat geval kan je andere organisaties noemen die daarvoor in de plaats komen. Bijvoorbeeld andere effectief altruïstische fondsen of organisaties.

Helpdesk

Onze helpdesk is er voor overige vragen. Stuur een mail naar contact@doneereffectief.nl.