Belastingen en ANBI

Belastingen en ANBI

Belastingvoordeel met een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)

Een ANBI moet zich nagenoeg geheel inzetten voor het algemeen belang. Vereist is een registratie bij de belastingdienst. ANBI’s betalen geen belasting over de schenkingen die zij krijgen. Ze kunnen de gift voor 100% inzetten voor het goede doel.

Bij nalatenschappen betalen ze ook geen erfbelasting. Wanneer een organisatie géén ANBI is betaalt deze als “overige erfgenamen” 30-40% erfbelasting.

Het heeft dus grote voordelen aan een ANBI te doneren. Voor de schenker zelf is de gift belasting-aftrekbaar. Dat scheelt geld waardoor je meer kunt geven. Bij alle goede doelen op deze website met een ANBI registratie hebben wij het ANBI-nummer vermeld.

Belastingdienst

Een ANBI status geeft alleen aan dat de organisatie voldoet aan bepaalde regels. Op zich zegt het nog niets over de waarde of effectiviteit van het goede doel. De organisaties op Doneer Effectief zijn juist uitgekozen op grond van hun effectiviteit.

Gewone ofwel eenmalige gift aan een ANBI

Gewone of eenmalige giften aan een ANBI zijn aftrekbaar als ze op jaarbasis in totaal hoger zijn dan 1% van het verzamelinkomen (van jou en je eventuele fiscale partner samen) tot maximaal 10% daarvan.
Vanaf €60 zijn giften aftrekbaar.

Let op: een periodieke overschrijving is voor de belastingdienst nog geen periodieke gift. Zie hierna.

Periodieke gift aan een ANBI

De belastingdienst verstaat hieronder:

  • Giften in de vorm van vaste en gelijkmatige periodieke uitkeringen gedurende minimaal 5 jaren
  • Giften die stoppen bij overlijden

Periodieke giften zijn  fiscaal aftrekbaar indien via een schenkingsakte de verplichting wordt aangegaan om minimaal 5 jaar een vast bedrag te schenken. Sommige organisaties hanteren vanwege administratieve belasting wel een drempel; bij GiveWell is dit bijvoorbeeld vanaf € 1.000 per jaar. Als de begunstigde organisatie ANBI is geregistreerd komt uw gift in mindering in box 1. Voor verdere informatie zie hier.

Je legt dit tevoren vast met de organisatie via dit formulier (NL) of dit formulier (EN).

Let wel, vanaf 2020 is er bij hogere inkomens sprake van afbouw van het tarief voor aftrekposten. Zie hier.

Gewoon en periodiek: wat scheelt het?

Het verschil in belastingvoordeel tussen een gewone of periodieke gift kan vooral bij grotere bedragen aanzienlijk zijn.

Effectief Doneren, de podcast