Effectief Altruïstische Fondsen

Effectief Altruïstische Fondsen

Waarom doneren aan een fonds?

Geven aan een Effectief Altruïstisch Fonds kan voordelen hebben. Vooral als je op langere termijn wilt geven. Bijvoorbeeld via periodieke giften, een legaat of een nalatenschap.

Je vertrouwt je geld dan toe aan een fondsmanager die door de jaren heen bepaalt hoe het geld zo effectief mogelijk besteed kan worden. Het poolen van donaties geeft flexibiliteit (bijvoorbeeld tijdens een pandemie) en houdt de kosten laag.

Meestal wordt het grootste deel van de inleg toegekend aan de toppers in het gebied. Een kleiner deel aan veelbelovende nog wat jongere organisaties.

Hier is een overzicht van de fondsen per gebied. Aan alle fondsen kan je belasting-aftrekbaar doneren. Vaak direct en soms via een andere organisatie die dit faciliteert. Donatie- en belastinggegevens vindt je op de betreffende pagina’s.

Gezondheid en armoede

Dierenwelzijn en voeding

Klimaat

Toekomst

Netwerk

Effectief Doneren, de podcast