Doneer Effectief: Impact Multiplier

We zijn begin 2020 gestart als project van Effectief Altruïsme Nederland (EAN).

In twee jaar tijd is mede door onze bemiddeling al meer dan 1 miljoen euro gedoneerd aan effectieve goede doelen. Dat weten wij op basis van gegevens van de ontvangende organisaties. De voorlichting op onze website en het advies via onze helpdesk maakten dat mooie resultaat mogelijk. We zijn een multiplier: je gift aan ons levert een veelvoud aan donaties van anderen op. Want ons werk leidt ertoe dat nog veel meer mensen gaan doneren aan de effectieve goede doelen die wij hebben geselecteerd.

Met minimale bedrijfskosten hebben wij met vrijwilligers dit mooie resultaat van meer dan 1 miljoen euro aan donaties behaald. Nu is het zaak ons werk verder uit te bouwen, te professionaliseren en bekendheid te geven. Dat kost geld. Vanwege ons werk als multiplier hebben al een startkapitaal gekregen van het Infrastructure Fund van het Centre for Effective Altruïsm. Maar dat is niet genoeg. Giften van donateurs direct aan onze stichting zijn ook nodig en erg welkom. Ze leveren een veelvoud op aan giften aan goede doelen.

Doneer

Orange cross