Supporters

De rol van supporters

Zelf noemen ze zich meestal meta-organisaties. Dat is niet voor iedereen duidelijk en daarom spreken we liever over supporters. Zij verspreiden het gedachtegoed van Effectief Altruïsme (EA) en ondersteunen op allerlei manieren de Effectief Altruïstische organisaties die het eigenlijke werk doen. Deze supporters doen o.a. het volgende:

  • Onderzoek naar (kosten)effectiviteit
  • Donaties doorgeleiden naar door hen geselecteerde effectieve doelen
  • EA-initiatieven ondersteunen bij hun ontwikkeling
  • Helpen bij het opzetten van activiteiten en meetings
The Life You Can Save

Grote inspiratiebron is de filosofie van Peter Singer.
Zijn boeken, colleges en lezingen brachten de internationale EA beweging op gang.

Zijn bekendste boek The Life You Can Save is gratis te verkrijgen: https://www.thelifeyoucansave.org/the-book/

Dit zijn de aanbevolen ondersteunende organisaties.

In dit overzicht vind je naam en website van de ondersteunende organisaties, die vaak op basis van research ook zelf aanbevelingen doen. In de laatste kolom vindt je boven de doneerknop het ANBI/RSIN nummer en de benodigde gegevens voor belastingaftrek. Meer info over doneren vind je hier.

LogoInformatieAanbevolenANBI / RSIN
Centre for Effective Altruism ondersteunt en promoot de internationale EA gemeenschap op vele manieren: educatie, research, donaties en beurzen. CEA heeft 4 fondsen onder zijn hoede: de EA Funds die ieder een eigen aandachtsgebied hebben. 825776867

Doneren
Effective Altruism Funds: Meta beveelt beurzen aan voor organisaties en/of projecten die de principes van effectief altruïsme hanteren. Veelbelovende organisaties kunnen hierdoor snel toegang krijgen tot kapitaal, kennis en talentCentre for Effective Altruism
(eigen fonds)
825776867

Doneren
The Life You Can Save draagt op vele manieren het gedachtegoed uit van filosoof Peter Singer (de grondlegger van effectief altruïsme). Verstrekt donaties aan door henzelf geselecteerde effectieve organisaties op het terrein van gezondheid en armoedebestrijding. Daaronder door GiveWell aanbevolen top en uitstekende organisaties.826097698

Doneren