Toekomst

Toekomst

In 200 jaar tijd heeft de mensheid een enorme vooruitgang geboekt.  De laatste decennia kennen we onvoorstelbare technologische ontwikkelingen. De aarde kán nog een paar miljard jaar voortbestaan. Miljarden mensen en andere levende wezens kunnen nog geboren worden. Als wij tenminste onze verantwoordelijkheid nemen en zorg dragen voor hun toekomst.

De sociaal filosoof Roman Krznaric houdt ons voor een goede voorouder te zijn. De manier waarop we nu leven en de gevolgen daarvan voor het klimaat, de biodiversiteit, beschikbaarheid van voedsel, energiebronnen en grondstoffen getuigt van kortetermijndenken. Alsof het niet uitmaakt wat we achterlaten.

De toekomst van onze wereld vereist langetermijndenken. Zo kunnen we proberen om mogelijke rampen die het leven op onze planeet bedreigen zoveel mogelijk te voorkomen. Voorbeelden:

Pandemieën

Biotech-risico’s

Nucleair Geweld

Misbruik van AI

Hoewel urgent en belangrijk, krijgen deze risico’s door het kortetermijndenken nog veel te weinig aandacht. Denk bijvoorbeeld aan het risico op een pandemie. Hoewel wetenschappers hiervoor al langer hadden gewaarschuwd, was zowat de hele wereld er niet op voorbereid.

In Nederland is in 2021 het Observatorium Existentiële Risico’s opgericht dat met publiek debat aandacht wil vragen voor deze risico’s. Hier kun je Nederlandstalige informatie vinden.

Veilige toekomst

Er zijn veel mogelijkheden om de kans te verkleinen dat de mensheid en ander leven uitsterft, zoals:

  • beter beleid rondom nucleaire conflicten 
  • voorzorgsmaatregelen tegen pandemieën
  • risicopreventie van artificiële intelligentie, biotechnologie en bio-wapens
  • instituten en regeringen die rationele beslissingen nemen met het oog op de langere termijn
  • projecten die onze maatschappij weerbaarder maken tegen grote rampen.

Kortom, doneren aan organisaties die zich hiermee bezighouden is een goede zaak. Hieronder vind je de geselecteerde organisaties.

LogoInformatieAanbevolenANBI / RSIN
Effective Altruism Funds: Long-Term Future Fund logoEffective Altruism Funds: Long-Term Future vooral gericht op potentiële risico’s van geavanceerde AI, nucleair conflict en besmettelijke ziekten. Ook open voor onderzoek naar andere wereldwijde catastrofale risico’sHandleiding 
825776867

Doneren
Center for Health Security logoCenter for Health Security richt zich op veiligheid van volksgezondheid wereldwijd: Infectieziekten, risico op pandemie, grote natuurrampen en (on)opzettelijke biologische bedreigingenFounders Pledge825715374

Doneren
Forethought Foundation for Global Priorities Research logoForethought Foundation for Global Priorities Research doet academisch onderzoek hoe we onze schaarse hulpbronnen zo kunnen gebruiken dat we de toekomstige wereld zoveel mogelijk verbeteren (via CEA).Centre for Effective AltruismHandleiding 
825776867

Doneren
Global Catastrophic Risk Institute is een onpartijdige denktank die werkt aan het verminderen van het risico op gebeurtenissen die de menselijke beschaving op wereldschaal aanzienlijk kunnen schaden of zelfs vernietigen.
Giving What We Can

Doneren
Machine Intelligence Research Institute doet fundamenteel wiskundig onderzoek om te zorgen dat AI die slimmer is dan de mens een positieve impact heeft.
Open Philanthropy Project
Grant
823958644

Doneren

Met alle vragen over effectief doneren ben je welkom bij onze helpdesk: contact@doneerefectief.nl.
We helpen je graag!

Effectief Doneren, de podcast