Toekomst

Toekomst

Het uitsterven van de mensheid zou een onvoorstelbaar grote ramp zijn. Een toekomst waar we maar liefst niet aan denken. Hoewel niet waarschijnlijk, het behoort wel tot de mogelijkheden.

Toby Ord, een van de bekendste wetenschappers op dit gebied, spreekt over existentiële risico’s voor de mensheid. De kans van totale ondergang van de aarde, uitroeiing van onze menselijke beschaving of overheersing door een compleet artificieel intelligent systeem.

Reden tot pessimisme?

Er is evenwel geen reden tot pessimisme. In 200 jaar tijd heeft de mensheid een enorme vooruitgang geboekt.  De laatste decennia kennen we onvoorstelbare technologische ontwikkelingen. Een betere wereld is mogelijk. De aarde kan nog biljoenen jaren voortbestaan. Maar juist dat optimisme verplicht ons om zorgvuldig mogelijke bedreigingen onder ogen te zien.

Pandemieën

Biotechnologie

Nucleair Geweld

Misbruik van AI

Hoewel heel belangrijk, krijgen de risico’s relatief weinig aandacht. Dat was bijvoorbeeld tot voor kort het geval met het risico op een pandemie. Hoewel wetenschappers hiervoor al hadden gewaarschuwd, was zowat de hele wereld er niet op voorbereid.

Veilige toekomst

Er zijn veel mogelijkheden om de kans te verkleinen dat de mensheid uitsterft, zoals:

  • beter beleid rondom nucleaire conflicten 
  • voorzorgsmaatregelen tegen pandemieën
  • risicopreventie van artificiële intelligentie, biotechnologie en bio-wapens
  • instituten en regeringen die rationele beslissingen nemen met het oog op de langere termijn
  • projecten die onze maatschappij weerbaarder maken tegen grote rampen.

Kortom, doneren aan organisaties die zich hiermee bezighouden is een goede zaak. Hieronder vind je de door EA geselecteerde organisaties.

ogoInformatieAanbevolenANBI / RSIN
Effective Altruism Funds: Long-Term Future Fund logoEffective Altruism Funds: Long-Term Future vooral gericht op potentiële risico’s van geavanceerde AI, nucleair conflict en besmettelijke ziekten. Ook open voor onderzoek naar andere wereldwijde catastrofale risico’sHandleiding 
825776867

Doneren
Center for Health Security logoCenter for Health Security richt zich op veiligheid van volksgezondheid wereldwijd: Infectieziekten, risico op pandemie, grote natuurrampen en (on)opzettelijke biologische bedreigingenFounders Pledge825715374

Doneren
Forethought Foundation for Global Priorities Research logoForethought Foundation for Global Priorities Research doet academisch onderzoek hoe we onze schaarse hulpbronnen zo kunnen gebruiken dat we de toekomstige wereld zoveel mogelijk verbeteren (via CEA).Centre for Effective AltruismHandleiding 
825776867

Doneren
Center for International Security and Cooperation logoCenter for International Security and Cooperation pakt de meest kritieke veiligheidsproblemen in de wereld van vandaag aan. Een van de belangrijkste doelstelling is het verminderen van nucleaire risico’s en het bevorderen van een wereld in vrede.FP Reports [Founders Pledge]In proces

Doneren
Center for Human-Compatible Artificial Intelligence logoCenter for Human-Compatible Artificial Intelligence wil conceptuele en technische middelen te ontwikkelen om te zorgen dat de ontwikkeling van artificiële intelligentie (AI) geen schade kan toebrengen maar een positieve bijdrage levert.FP Reports [Founders Pledge]Geen ANBI

Doneren