Carbon180 zet zich in voor het verwijderen van de 850 miljard ton koolstof die in onze atmosfeer zit1.

850 miljard ton koolstof in de atmosfeer

Probleem

Koolstof verwijderen en opslaan

Oplossing

Cruciale wending in twee eeuwen koolstofuitstoot

Impact

Probleem

Het lijdt geen twijfel dat de wereld de CO2-uitstoot snel en drastisch moet verminderen. Maar daarmee wordt nog niet de gigantische hoeveelheid koolstof aangepakt die al in de atmosfeer is vrijgekomen – de erfenis van opwarming van de planeet door twee eeuwen menselijke activiteit.

Uitstoot verminderen is niet voldoende

Oplossing

Elimineer verouderde koolstofemissies en creëer een leefbaar klimaat voor huidige en toekomstige generaties.

Oplossingen liggen binnen handbereik

Met behulp van een spectrum aan moderne methoden van koolstofverwijdering – sommige al in de praktijk, andere in ontwikkeling – is het mogelijk de emissies van gisteren uit de lucht te halen. Carbon180 wil die opslaan in bodems, rotsen, bomen, oceanen en producten.

Het opschalen van bestaande oplossingen en het op de markt brengen van nieuwe oplossingen zal een collectieve inspanning vergen.

Impact

Carbon180 heeft in de VS koolstofverwijdering mede op de kaart gezet. De bemoeienis van deze organisatie heeft geleid tot miljarden aan nieuwe investeringen en enkele grote federale prikkels tot koolstofverwijdering. Hoewel de industrie nog maar op een fractie is van waar zij moet zijn, is er nu momentum, meer beleid, financiering en zicht op koolstofverwijdering. De belangenbehartiging door Carbon180 helpt het tij te keren.

Ons team is toegewijd aan het opschalen van koolstofverwijdering

Organisatie

Carbon180 ontwerpt en bepleit wetenschappelijk onderbouwd, rechtvaardig beleid dat de noodzakelijke oplossingen kan brengen voor koolstofverwijdering uit de atmosfeer op gigatonschaal. Hiertoe werkt de organisatie samen met beleidsmakers, ondernemers en collega-organisaties in de VS.
Founders Pledge beveelt Carbon180 aan als een van de drie beste goede doelen op het gebied van klimaatverandering2.

in oplossing na bomen oceanen en producten

Wij helpen je graag op weg

We zetten ons in om effectief doneren voor jou zo makkelijk mogelijk te maken. Je bent welkom met alle vragen die je daarover hebt.
Onze service is geheel gratis.

Two people helping each other
Orange cross