Clean Air Task Force (CATF) is een pragmatische, niet-ideologische groep belangenbehartigers met gedurfde ideeën om klimaatverandering aan te pakken . CATF stimuleert veranderingen in technologieën en beleid die nodig zijn om tegen een betaalbare prijs te komen tot een emissievrije, energie-intensieve planeet.

Wereldwijde uitstoot jaarlijks bijna 50 miljard ton CO2

Probleem

Koolstofvrije elektriciteit en brandstoffen

Oplossing

Technologische innovaties en intellectueel leiderschap

Impact

Probleem

Elk jaar stoot het wereldwijde energiesysteem bijna 50 miljard ton kooldioxide uit1.
Dat duwt onze planeet naar onomkeerbare omslagpunten in het klimaat. Naarmate opkomende economieën zich ontwikkelen en hun energiebehoeften toenemen, zal de situatie verder verergeren. Dus zijn drastische veranderingen vereist in de manier waarop we onze wereld van stroom voorzien.

Het is nu tijd om moeilijke vragen te stellen. De planeet is ernstig in gevaar en het wereldwijde klimaatbeleid slaat de plank mis

De huidige klimaatacties richten zich op drie oplossingsrichtingen: duurdere koolstof als grondstof, betere energie-efficiëntie en snellere inzet van wind- en zonne-energie. Hoewel nuttig, pakken deze acties misschien een derde van de klimaatproblemen aan. Daarom vraagt Clean Air Task Force (CATF) zich af hoe het met de andere twee derde zit.

Oplossing

Om het hele probleem aan te pakken, is volgens CATF koolstofvrije elektriciteit nodig: 24 uur per dag, 7 dagen per week, 365 dagen per jaar. En koolstofvrije brandstoffen om een wereldwijd energiesysteem van twee keer de huidige omvang van stroom te voorzien.
Daartoe is het zaak de beste wetenschap en analyse te combineren met technologische innovatie; dit gekoppeld aan een beleid dat de vooruitgang op tempo en schaal versnelt.

in oplossing na vooruitgang op tempo en schaal versnelt CATF@4x

De operationele aanpak van CATF richt zich op vier gebieden:
Verander het verhaal om de omvang van het probleem en de totaliteit van de oplossingsvereisten te communiceren.
Verander de technologie om de volledige reeks koolstofvrije opties beschikbaar te maken, zoals geavanceerde hernieuwbare energiebronnen, koolstofvrije brandstoffen, koolstofopvang, geavanceerde nucleaire en ‘superhot rock energy’ (geothermie) tegen een betaalbare prijs.
Verander bedrijfsmodellen voor het overal en snel implementeren van modulaire, maakbare energieoplossingen.
Verander het beleid om tegen 2050 netto-nul emissies te bereiken. Dat kan door de hiervoor benodigde technologieën en systemen te ontwikkelen, te demonstreren en op te schalen.

Clean Air Task Force zet in op beleid en technologische innovatie

In Europa richt CATF zich op de aanpak van problemen waarmee de afgelopen decennia de minste vooruitgang is geboekt. Dit filmpje verklaart de visie van CATF op beleid en technologische innovatie.

Impact

De impact van CATF bestaat uit technologische innovatie, beleidsbeïnvloeding en thought leadership.

Zo’n tien jaar geleden voorzag CATF al dat energie-efficiëntie en hernieuwbare energiebronnen alleen misschien niet genoeg zouden zijn om de opwarming van de aarde in het vereiste tempo af te remmen. Voor het aanpakken van de koolstof- en andere broeikasgasemissies van elektriciteitsopwekking, is een meer diepgaande en bredere strategie nodig. Hetzelfde geldt voor de aanpak van de brandstofproductie en uiteindelijk transport en industriële bronnen; de laatste twee zijn samen goed voor de meeste koolstofemissies wereldwijd.

Koolstofvrije elektriciteit en brandstoffen

De strategie van CATF luidt als volgt:

  • Voer directe koolstof limieten in voor energiecentrales, gas en kolen.
  • Start met het commercieel ontwikkelen en inzetten van technologieën die koolstofemissies elimineren. Denk aan koolstof afvang en -opslag, geavanceerde kernenergie en hernieuwbare energie van de volgende generatie.
  • Pak broeikasgas- en klimaatschadelijke emissies aan. Denk aan methaanlekken door olie- en gasproductie, roet van dieselvoertuigen, zeescheepvaart en biomassaverbranding.
  • Zorg ervoor dat het gebruik van bio-energie ten minste koolstofneutraal en, waar mogelijk, koolstofnegatief is.

Zie ook dit blog van CEO Armond Cohen: Four lessons from effective altruism that we can apply to climate change.

Organisatie

Toen Clean Air Task Force (CATF) in 1996 in de VS van start ging, was hun strategie eenvoudig: federaal beleid uitvaardigen om oudere kolencentrales te dwingen aan dezelfde emissiewaarden te voldoen als nieuwe centrales.

CATF bestaat uit klimaat- en energiedeskundigen met tientallen jaren ervaring: wetenschappers, ingenieurs, MBA’s, beleidsdeskundigen, juristen en communicatieprofessionals, die impact hebben juist door hun gezamenlijke kennis op een breed terrein.

Meerdere externe beoordelaars hebben CATF beoordeeld als een van de meest effectieve organisaties ter wereld die werken aan het aanpakken van klimaatverandering.
Zowel Founders Pledge als Giving Green erkent CATF als een zeer effectieve klimaatorganisatie en beveelt dit goede doel aan als een van de allerbeste om aan te doneren23.

Al meer dan 25 jaar speelt CATF een unieke rol in de milieu- en klimaatbeweging als wetenschappelijk gedreven, oplossingsgerichte en strategische organisatie, die resultaten boekt. De geschiedenis en ontwikkeling van deze organisatie is te zien op dit korte filmpje.

Wij helpen je graag op weg

We zetten ons in om effectief doneren voor jou zo makkelijk mogelijk te maken. Je bent welkom met alle vragen die je daarover hebt.
Onze service is geheel gratis.

Two people helping each other
Orange cross