Zoveel mogelijk goed doen. Elk kwartaal opnieuw. Dat is wat we trachten te bereiken met onze fondsen. Hierbij volgen we de adviezen van onafhankelijke, wetenschappelijke onderzoeksinstellingen die mondiaal bekijken waar je gegeven euro het meest rendeert.

Doel van het fonds

Dierenlevens in de bio-industrie sparen en hun welzijn verbeteren door effectief beleid en wetgeving te beïnvloeden en de voedseltransitie te versnellen.

Strategie

Via dit fonds prioriteren we je donatie op grond van de actuele situatie. Elk kwartaal volgen we de adviezen van de experts van het Recommended Charity Fund van de beoordelende instantie Animal Charity Evaluators. Zo streven we de grootste effectiviteit na. De aanbevelingen kunnen daarom afwijken van de top goede doelen die wij op onze website noemen. Wij zijn transparant over hoeveel en aan welke goede doelen via het fonds wordt gedoneerd.

Waarom geven aan ons fonds het meest effectief is

De donaties uit het fonds kunnen meebewegen met veranderende omstandigheden. Zeker bij periodieke giften over meerdere jaren of bij nalatenschappen is dat van belang. Immers, na enige tijdkunnen er andere goede doelen zijn die de voorkeur verdienen, bijvoorbeeld vanwege een grotere effectiviteit. Of een doel waar je eerst aan doneerde is niet meer in staat om verdere donaties effectief in te zetten. Ook kan het zijn dat er andere goede doelen in de top van de ranking komen. Via het fonds weet je dat je steeds doneert aan het beste en meest effectieve doel binnen het aandachtsgebied van jouw voorkeur.

Hoe het werkt

Alle donaties komen steeds voor 100% terecht bij het goede doel waarvoor ze bestemd zijn. Dat geldt zowel voor giften aan geselecteerde goede doelen als voor doneren via een Doneer Effectief Fonds. Om de transactiekosten zo laag mogelijk te houden geven wij ook de giften via een fonds rechtstreeks door. Bij de transactie is de beoordelende instantie geen tussenstation. Wel melden wij onze actie bij de beoordelaars zodat deze bij hun uitkeringen rekening kunnen houden met wat wij aan top goede doelen hebben gedoneerd.

Frame@4x

Jij doneert geld aan het Doneer Effectief Fonds Dierenwelzijn & Voedseltransitie

Dark analytics rafiki@4x

Experts van Animal Charity Evaluators geven ons elk kwartaal aan wat de meest effectieve organisaties van dat moment zijn

Pie chart rafiki 2@4x

Doneer Effectief bepaalt de allocatie, waarna 100% van het geld naar het gekozen top goede doel gaat.

Fondsgeschiedenis

Hier vind je een overzicht van alle fondsdonaties die in het verleden zijn opgehaald en waaraan het is besteed.

2023-Q3 Sinergia Animal € 53.798
Sinergia Animal richt zich op het verbeteren van dierenwelzijn in het mondiale zuiden, waar intensieve veehouderij sterk toeneemt. Ze bereiken dit via zakelijke outreach, beleidswerk en ‘vegan-challenges’. Hun programma’s zijn zeer effectief en kostenefficiënt. Ze leggen speciale nadruk op campagnes voor scharreleieren en initiatieven voor institutionele vleesvermindering. Sinds 2018 zijn ze al door Animal Charity Evaluators aanbevolen.
sinergia animal temp
2023-Q2 Faunalytics € 29.597

Faunalytics helpt dierenwelzijn te vergroten door dierenactivisten en dierenwelzijnsorganisaties toegang te geven tot onderzoek, analyses, strategieën en communicatieadviezen die hun effectiviteit maximaliseren. Hun eigen, onafhankelijk onderzoek stellen ze gratis beschikbaar. Ze zorgen dat organisaties effectief beleid kunnen beïnvloeden en ze een beweging rondom dierenwelzijn bouwen, dankzij de meest accurate en recente data en onderzoek op gebied van dierenwelzijn.

Faunalytics
2023-Q1 The Humane League € 20.407

Met de donaties uit het fonds helpen we The Humane League de voedingsindustrie en de politiek beïnvloeden, met name als het gaat om het houden van legkippen in kooien. Dit blijkt bijzonder effectief, omdat het bij kippen om een groot aantal dieren gaat en wetswijzigingen direct de hele branche treffen.

Humane league
2022-Q4 The Good Food Institute € 91.062

GFI ondersteunt start-ups, bedrijven en wetenschappers om de ontwikkeling en introductie van concurrerende alternatieve producten te versnellen. Met plantaardig vlees, kweekvlees en fermentatie vermindert de impact van ons voedselsysteem op het milieu, verkleint het risico op zoönosen en kunnen er uiteindelijk meer mensen worden gevoed met minder middelen. Zo moderniseren we de vleesproductie.

Good food initiative 1
JanAnne 1

Jan Anne Amelink

Portfoliomanager

Als fondsmanager kijk ik elk kwartaal, samen met onze onafhankelijke, beoordelende instanties waar de fondsen het meest goed kunnen doen. Zo zorgen we altijd dat we de grootst mogelijke impact maken op het gebied van armoede & gezondheid, klimaat en dierenwelzijn.

Bekijk ook eens andere fondsen

Wij helpen je graag op weg

We zetten ons in om effectief doneren voor jou zo makkelijk mogelijk te maken. Je bent welkom met alle vragen die je daarover hebt.
Onze service is geheel gratis.

Two people helping each other
Orange cross