Zoveel mogelijk goed doen. Elk kwartaal opnieuw. Dat is wat we trachten te bereiken met onze fondsen. Hierbij volgen we de adviezen van onafhankelijke, wetenschappelijke onderzoeksinstellingen die mondiaal bekijken waar je gegeven euro het meest rendeert.

Doel van het fonds

De staat van ons mondiale klimaat effectief verbeteren door beleid en wetgeving te beïnvloeden en technologische innovatie te steunen.

Strategie

Via dit fonds prioriteren we je donatie op grond van de actuele situatie. Elk kwartaal volgen we de adviezen van de experts van het Climate Change Fund van de beoordelende instanties Founders Pledge en Giving Green. Zo streven we de grootste effectiviteit na. De aanbevelingen kunnen daarom afwijken van de top goede doelen die wij op onze website noemen. Wij zijn transparant over hoeveel en aan welke goede doelen via het fonds wordt gedoneerd.

Waarom geven aan ons fonds het meest effectief is

De donaties uit het fonds kunnen meebewegen met veranderende omstandigheden. Zeker bij periodieke giften over meerdere jaren of bij nalatenschappen is dat van belang. Immers, na enige tijdkunnen er andere goede doelen zijn die de voorkeur verdienen, bijvoorbeeld vanwege een grotere effectiviteit. Of een doel waar je eerst aan doneerde is niet meer in staat om verdere donaties effectief in te zetten. Ook kan het zijn dat er andere goede doelenin de top van de ranking komen. Via het fonds weet je dat je steeds doneert aan het beste en meest effectieve doel binnen het aandachtsgebied van jouw voorkeur.

Hoe het werkt

Alle donaties komen steeds voor 100% terecht bij het goede doel waarvoor ze bestemd zijn. Dat geldt zowel voor giften aan geselecteerde goede doelen als voor doneren via een Doneer Effectief Fonds. Om de transactiekosten zo laag mogelijk te houden geven wij ook de giften via een fonds rechtstreeks door. Bij de transactie is de beoordelende instantie geen tussenstation. Wel melden wij onze actie bij de beoordelaars zodat deze bij hun uitkeringen rekening kunnen houden met wat wij aan top goede doelen hebben gedoneerd.

Frame@4x

Jij doneert geld aan het Doneer Effectief Fonds Klimaat

Dark analytics rafiki@4x

Experts van Founders Pledge geven ons elk kwartaal aan wat de meest effectieve organisaties van dat moment zijn

Pie chart rafiki 2@4x

Doneer Effectief bepaalt de allocatie, waarna 100% van het geld naar het gekozen top goede doel gaat.

Fondsgeschiedenis

Hier vind je een overzicht van alle fondsdonaties die in het verleden zijn opgehaald en waaraan het is besteed.

2023-Q3 The Good Food Institute € 85.001
Ongeveer 25-30% van de CO2 uitstoot wordt veroorzaakt door wat we eten. The Good Food Institute (GFI) richt zich op het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen via ons voedsel. GFI ondersteunt start-ups, bedrijven en wetenschappers om de ontwikkeling en introductie van concurrerende alternatieve producten te versnellen. Met plantaardig vlees, kweekvlees en fermentatie vermindert de impact van ons voedselsysteem op het milieu en vermindert daarmee een groot deel van de mondiale uitstoot.
Good food initiative 1
2023-Q2 Future Matters Project € 93.132

Met de steun aan het Duitse FMP dragen we mede zorg voor de totstandkoming en publicatie van het EU Climate Policy Priorities-rapport. Het rapport heeft als doel effectieve maar tot nu toe verwaarloosde beleidshefbomen en invloedskanalen voor de EU te identificeren en aan te bevelen. Doel: de bijdrage van de EU aan de wereldwijde emissiereductie en -vermijding verder te versterken.

Futures matters project
2023-Q1 Future Matters Project € 38.223

Met de steun aan het Duitse FMP dragen we mede zorg voor de totstandkoming en publicatie van het EU Climate Policy Priorities-rapport. Het rapport heeft als doel effectieve maar tot nu toe verwaarloosde beleidshefbomen en invloedskanalen voor de EU te identificeren en aan te bevelen. Doel: de bijdrage van de EU aan de wereldwijde emissiereductie en -vermijding verder te versterken.

Futures matters project
2022-Q4 CarbonGap € 138.886

We besloten de donaties aan CarbonGap toe te kennen. Deze Europese non-profit is gelieerd aan top goed doel Carbon180 en richt zich op de beïnvloeding van Europese beleidsmakers door onafhankelijk, wetenschappelijk advies. Hierbij richten zij zich met name op het veilig uit de lucht halen en opslaan van CO2.

Carbongap
JanAnne 1

Jan Anne Amelink

Portfoliomanager

Als fondsmanager kijk ik elk kwartaal, samen met onze onafhankelijke, beoordelende instanties waar de fondsen het meest goed kunnen doen. Zo zorgen we altijd dat we de grootst mogelijke impact maken op het gebied van armoede & gezondheid, klimaat en dierenwelzijn.

Wij helpen je graag op weg

We zetten ons in om effectief doneren voor jou zo makkelijk mogelijk te maken. Je bent welkom met alle vragen die je daarover hebt.
Onze service is geheel gratis.

Two people helping each other
Orange cross