Future Cleantech Architects (FCA) werkt aan het uitstootvrij maken van de groeiende stedelijke omgevingen, het opwekken en opslaan van schone en efficiënte energie, oplossingen voor circulaire productie en industriële processen, en duurzaam landbeheer.

Energietransitie staat onder zware tijdsdruk

Probleem

Uitstoot verminderen, opvangen en opslaan

Oplossing

Meer resultaat door baanbrekende cleantech R&D

Impact

Probleem

High-impact innovatie in de energietransitie is bijzonder uitdagend omdat het onder zware tijdsdruk moet gebeuren. Het klimaatsysteem staat op de rand van omslagpunten die onomkeerbare en catastrofale gevolgen zouden hebben voor de meeste ecosystemen op aarde.

Als uitstoot niet te voorkomen is, dan opvangen en opslaan

Emissies van elektriciteit, transport, warmte en industrie zijn goed voor de uitstoot van bijna driekwart van alle broeikasgassen wereldwijd. Daarnaast heeft het vinden van oplossingen voor de seizoensgebonden zon- en windenergie onvoldoende aandacht gekregen.

Oplossing

Koolstofvrije energiesystemen zijn vereist om de wereldwijde klimaatdoelstellingen te halen. Het is noodzakelijk om alle industriële processen koolstofvrij te maken. Waar koolstofvrije emissie (nog) niet mogelijk is, zijn innovatieve methoden nodig om via CO2-opvang en -opslag (CCS) het probleem aan te pakken.

Koolstofvrije energiesystemen en innovatieve methoden nodig

Impact

De Future Cleantech Architects (FCA) vormen een netwerk met relevante actoren uit industrie, politiek en samenleving. Met hun diepgaande expertise in schone energieopwekking hebben medewerkers al Duitse en Europese politici kunnen adviseren. Verder hebben ze belangrijke impulsen gegeven aan klimaatbescherming op VN-niveau, onder meer tijdens de VN-klimaatconferentie in Glasgow (COP26) in 2021. 

Ons doel is de resterende innovatiekloven te dichten om tegen 2050 een netto-nul uitstoot te bereiken

FCA werkt aan de volgende speerpunten:
– Innovatie versnellen: veelbelovende innovaties op de voet volgen en daarover adviseren. Ook zoekt de organisatie naar kritische innovatiegebieden in de industrie, waar duurzame oplossingen zich nog in een zeer pril stadium bevinden.
– Prioriteit geven aan Research and Development : samenwerken met beleidsmakers op hoog niveau om hun R&D-activiteiten te intensiveren.
– Innovatieve technologie mee ontwikkelen: initiëren en actief stimuleren van excellente onderzoeksgroepen voor cleantech in industrieën waar dit onderwerp nog onvoldoende aandacht heeft gekregen.

na oplossing probleem aan te pakken jpg

Organisatie

Future Cleantech Architects, een non-profitorganisatie gevestigd in Noordrijn-Westfalen en Berlijn, werkt aan de ontwikkeling van zeer innovatieve maar voorheen veronachtzaamde technologieën om de internationale uitstoot van broeikasgassen drastisch te verminderen.
Founders Pledge beveelt FCA aan als een van de drie beste goede doelen op het gebied van klimaatbescherming1.

Wij helpen je graag op weg

We zetten ons in om effectief doneren voor jou zo makkelijk mogelijk te maken. Je bent welkom met alle vragen die je daarover hebt.
Onze service is geheel gratis.

Two people helping each other
Orange cross