Het Doneer Effectief Fonds: Armoede en Gezondheid is onze top aanbeveling voor donaties voor Armoede en Gezondheid. Dit fonds volgt de aanbevelingen van de experts van het Top Charities Fund van GiveWell. Vaak zullen die aanbevelingen gelijk zijn aan de top goede doelen die wij op onze website noemen, maar dat hoeft niet altijd zo te zijn. Wij zullen steeds transparant zijn over hoeveel en aan welke goede doelen via dit Doneer Effectief Fonds wordt gedoneerd.

Hoge kindersterfte

Probleem

Onkostenvergoeding bij vaccineren

Oplossing

Minder baby’s sterven

Impact

Probleem

Nigeria, thuisbasis van slechts 3% van de wereldbevolking, heeft met 13% het op een na hoogste sterftepercentage van kinderen jonger dan vijf jaar ter wereld. Een van de oorzaken is de lage immunisatiegraad (120 sterfgevallen per 1.000 levend geborenen). Naar schatting 40% van de sterfgevallen van kinderen jonger dan vijf jaar is het gevolg van door vaccins te voorkomen ziekten. Noordwest-Nigeria, de regio waar New Incentives actief is, kent de laagste vaccinatiegraad van het land.

Hoog percentage kindersterfte in Nigeria

Oplossing

Het vaccineren van baby’s en kinderen is buitengewoon effectief in het voorkomen van onnodige sterfgevallen. New Incentives richt zich daarbij op het promoten van vier vaccins:
1) BCG (tegen tuberculose)
2) PENTA (tegen difterie, tetanus, kinkhoest, hepatitis B en Haemophilus influenzae type b)
3) PCV (tegen pneumokokkenziekte)
4) MCV (tegen mazelen)

Vaccineren van kinderen, dubbel percentage baby’s gevaccineerd

Kleine contante bedragen van rond de € 10 aan ouders/verzorgers blijken de vaccinatiegraad op het platteland te bevorderen. Dit bedrag krijgen ouders/verzorgers wanneer ze hun kind volledig hebben laten vaccineren. Het dekt de reis- en overige kosten verbonden aan de serie vaccinaties.

Impact in cijfers

€146

Om een kind volledig te vaccineren

€4660

Om een leven te redden

Impact

Onderzoekers voerden van juli 2017 tot februari 2020 een interventiestudie uit naar de impact van het All Babies-programma van New Incentives op de dekking voor routinematige kindervaccins in Noordwest-Nigeria1. De studie, die plaatsvond in 167 klinieken in Katsina, Zamfara en Jigawa States, liet zien dat dankzij het programma het percentage volledig geïmmuniseerde baby’s tussen 12 en 16 maanden oud verdubbelde. Daardoor steeg de dekking van ongeveer een kwart tot iets meer dan de helft van alle baby’s.
New Incentives verzamelt voortdurend gegevens om te controleren of het contante geld de beoogde ontvangers bereikt.

Kleine contante bedragen zijn een bewezen, kosteneffectieve manier om de vaccinatiegraad te verhogen en levens te redden

Organisatie

Sinds de oprichting van New Incentives in 2011 heeft de organisatie meer dan 1,2 miljoen contante bedragen uitgekeerd na vaststelling dat volledige vaccinaties hadden plaatsgevonden. Wetenschap, bewijs en gegevens zijn de pijlers onder het ontwerp en de implementatie van het programma van New Incentives.

GiveWell: “New Incentives is een van onze best beoordeelde goede doelen en we geloven dat het donateurs een uitstekende kans biedt om goed te doen met hun donaties2.”

na oplossing aan de serie vaccinaties

Wij helpen je graag op weg

We zetten ons in om effectief doneren voor jou zo makkelijk mogelijk te maken. Je bent welkom met alle vragen die je daarover hebt.
Onze service is geheel gratis.

Two people helping each other
Orange cross