The Good Food Institute bevordert alternatieven voor conventioneel vlees. Doel is diervrije en milieuvriendelijke producten op de markt brengen. Aantrekkelijk door smaak, prijs en beschikbaarheid.

Huidige vleesproductie is onhoudbaar

Probleem

Vlees uit planten of cellen is duurzamer en efficiënter

Oplossing

Alternatieve eiwitten als standaardkeuze

Impact

Probleem

De huidige vleesproductie is een belangrijke aanjager van klimaatverandering, milieuproblemen en antibiotica-resistente ziekten. De Voedsel- en Landbouworganisatie van de VN (FAO) verwacht dat de wereldwijde consumptie van vlees per persoon in 2050 met 40 procent is toegenomen ten opzichte van 2010 (in opkomende landen zal dat zelfs 70 procent zijn, is de voorspelling1. Dit met catastrofale gevolgen voor dieren, klimaat, milieu en de voedselzekerheid.

Door vlees te maken van planten en vlees te kweken uit cellen, kunnen we de vleesproductie moderniseren

Daar komt bij dat de wereldwijde veehouderij nu al verantwoordelijk is voor 14,5% van de uitstoot van broeikasgassen2. De agrarische sector is voor bijna 90% verantwoordelijk voor de kap van het regenwoud en daarin speelt de veeteelt direct en indirect de grootste rol3. Dit verergert de wereldwijde waterschaarste, verontreinigt het grondwater en leidt tot sterfte in grote delen van de oceanen.

Daarnaast bevordert de vee-industrie de opkomst van multi resistente ziektekiemen door overmatig gebruik van antibiotica.

na probleem door overmatig gebruik van antibiotica

Oplossing

Het is mogelijk vlees van planten te produceren of het uit cellen te kweken, duurzamer en efficiënter. Dit zal de klimaatverandering, de aantasting van het milieu en de opkomst van antibioticaresistentie verminderen. Verder is vooruitgang te boeken door de standaardkeuzes te veranderen in plaats van te proberen elk individu te overtuigen.

Volgens The Good Food Institute (GFI) moeten alternatieve producten qua smaak, prijs en beschikbaarheid op één lijn staan met conventioneel vlees, willen ze door een groot deel van de bevolking geaccepteerd worden. Veelbelovende producten zijn:

Lekker vlees produceren, maar op een geheel nieuwe manier

Plantaardige vervangers
De componenten en smaakdragers van vlees worden op moleculair niveau onderzocht en vervolgens vervangen door plantaardige stoffen die zo dicht mogelijk bij deze kenmerken komen.

Kweekvlees
Uit een monster van dierlijke cellen worden de gewenste vlees- of visdelen direct in een voedingsbodem gekweekt. Dit resulteert in kweekvlees dat volledig identiek is aan conventioneel vlees, maar slechts een fractie van de negatieve gevolgen heeft.

Het GFI ondersteunt start-ups, bedrijven en wetenschappers om de ontwikkeling en introductie van dergelijke concurrerende alternatieve producten te versnellen. Zodra die er zijn, wordt het makkelijker om strengere dierenwelzijnswetten af te dwingen.

Een passend wettelijk kader biedt zekerheid voor de ontwikkeling van nieuwe technologieën zoals kweekvlees. En kan voorkomen dat ‘censuurwetgeving’ conventioneel vlees onevenredig veel concurrentievoordeel biedt.

Impact

Sinds de oprichting in 2015 is het GFI in gesprek gegaan met vleesproducenten, restaurantketens, supermarkten en cateraars en heeft het al meer dan 200 bedrijven geadviseerd. Het GFI ondersteunt voedingsbedrijven zoals Tyson Foods bij het ontwikkelen van plantaardige alternatieve producten; sinds 2021 is de productlijn van MorningStar Farms, een dochteronderneming van Kellogg’s, volledig vegetarisch4.

Met plantaardig vlees, gekweekt vlees en fermentatie is het mogelijk de milieu-impact van het voedselsysteem te verkleinen, het risico op zoönosen te verminderen en uiteindelijk meer mensen te voeden met minder middelen.

Bovendien versterkt het GFI het consumentenrecht, wat de markttoegang voor alternatieve producten vergemakkelijkt. Zo klaagde het GFI in 2018 bijvoorbeeld de staat Missouri aan omdat het de naam ‘veggieburger’ wilde verbieden, omdat consumenten die zouden kunnen verwarren met hamburgers van conventioneel vlees. Soortgelijke procedures zijn aangespannen in totaal 25 staten, waarvan er al 14 zijn gewonnen. Een ander succes is het regelgevende kader voor kweekvlees dat het GFI heeft opgesteld en dat al is overgenomen door India, het VK en Singapore.

Daarnaast publiceert het GFI wetenschappelijke artikelen en werkt het samen met tal van onderzoeksinstituten en universiteiten. Zo is met Stanford University en de University of California, Berkeley, een online cursus ontwikkeld over plantaardig en gekweekt vlees, die iedereen kan volgen5.

Organisatie

The Good Food Institute is een internationale non-profitorganisatie die de vleesproductie opnieuw uitvindt . Met meer dan honderd Amerikaanse teamleden en vijf gelieerde kantoren bouwen ze aan een wereld waarin alternatieve eiwitten de standaardkeuze zijn. Het GFI is ook in Europa is actief. Missie is om het wereldwijde voedselsysteem beter te maken voor de planeet, mensen en dieren.

Het GFI ondersteunt startende ondernemers en beleidsmakers wereldwijd en geeft hun juridisch, wetenschappelijk en strategisch advies. De organisatie werkt samen met universiteiten, bedrijven en overheden om meer middelen voor onderzoek te genereren.

Founders Pledge geeft het GFI een topaanbeveling en noemt de organisatie “een van de meest kosteneffectieve goede doelen voor dierenwelzijn ter wereld”.Ook Open Philanthropy en het Effective Altruism Animal Welfare Fund, beschouwen het GFI als een toonaangevende non-profitorganisatie voor het promoten van alternatieven voor producten van industrieel gefokte dieren6.

Wij helpen je graag op weg

We zetten ons in om effectief doneren voor jou zo makkelijk mogelijk te maken. Je bent welkom met alle vragen die je daarover hebt.
Onze service is geheel gratis.

Two people helping each other

Orange cross