The Humane League: “We bestaan om een einde te maken aan het misbruik van dieren die voor voedsel worden grootgebracht. We willen het beleid van ‘s werelds grootste bedrijven beïnvloeden, wetgeving eisen en anderen in staat te stellen actie te ondernemen. We willen dieren van het bord halen.”

Misbruik van dieren die tot voedsel worden verwerkt

Probleem

Betere leefomgeving voor dieren en minder vlees eten

Oplossing

Gedegen onderzoek en wereldwijde acties

Impact

Probleem

De explosieve vraag naar vlees en andere dierlijke producten leidde wereldwijd tot een industrie waarin elk jaar ongeveer 80 miljard landdieren worden gefokt en geslacht voor voedselproductie1.

Bedrijven staan onder grote druk om hun productiekosten zo laag mogelijk te houden. Vanwege de enorme prijsdruk zijn alle productieprocessen (het fokken, houden, voeren en slachten) tot in de puntjes geoptimaliseerd. De kwaliteit van leven van de dieren werd daarbij van ondergeschikt belang geacht. Het merendeel van deze dieren leeft daardoor in pijnlijke, ongepaste  omstandigheden.

94% van alle dieren die voor voedsel worden gehouden, bevinden zich in de vee-industrie en veroorzaakt elke dag onnodig veel dierenleed

Kippen, die de overgrote meerderheid van de geslachte dieren vormen, lijden bijzonder zwaar. Vleeskuikens worden bijvoorbeeld gehouden in een dichtheid van 26 per m² met maximaal 40.000 van hun soortgenoten. Dit leidt tot stress en agressie. De snavel van legkippen – een belangrijk tactiel orgaan – wordt vaak zonder verdoving ingekort om wederzijds letsel als gevolg van het hoge stressniveau te voorkomen

Oplossing

Naast verbetering van de leefomstandigheden van dieren is sterke vermindering van de consumptie van dierlijke producten een voor de hand liggende oplossing. Ondanks decennia van activisme door dieren- en milieuorganisaties neemt het aantal vegetariërs of veganisten maar matig toe. De vleesconsumptie blijft stijgen, ook al eten 8 op de 10 Nederlanders niet meer elke dag vlees2.

Open Wing Alliance: wereldwijde acties

The Humane League (THL) richt zich vooral op het beïnvloeden van de voedingsindustrie en de politiek, met name als het gaat om het houden van legkippen in kooien. Dit blijkt bijzonder effectief, omdat het bij kippen om een groot aantal dieren gaat. Normen stellen aan bedrijven kan de situatie van dieren in de vee-industrie sterk verbeteren. Als een bedrijf niet bereid is om vrijwillig te veranderen, maken publiekscampagnes consumenten bewust van de omstandigheden en voeren zo de druk verder op.

THL werkt ook aan de juridische grondslag voor de rechten van dieren. Hoewel de implementatie van een wetswijziging doorgaans veel langer duurt dan andere ingrepen, zijn de effecten van zo’n wet veel duurzamer en raken ze direct de hele branche.

Impact

The Humane League (THL) is zeer succesvol in het overtuigen van bedrijven om te stoppen met wrede vee-industriepraktijken. In de afgelopen tien jaar heeft de organisatie van meer dan 400 bedrijven vrijwillige toezeggingen gekregen dat ze niet langer eieren uit legbatterijen gebruiken3.

Impact door gedegen onderzoek en effectieve dierenbescherming

Daarnaast hebben ruim 150 vrijwillige toegezegd de levensstandaard van vleeskuikens te verbeteren. Als gevolg hiervan is jaarlijks het leven van meer dan 300 miljoen kippen aanzienlijk verbeterd.THL coördineert en subsidieert wereldwijd dierenorganisaties en traint activisten. Binnen het door THL opgerichte Open Wing Alliance (OWA) zijn inmiddels meer dan 80 dierenwelzijnsorganisaties verenigd (The Humane League, z.d.). Deze maken de campagnes van THL nog effectiever, omdat ze de organisatie in staat stellen snel een groot aantal mensen te mobiliseren om bijvoorbeeld een petitie te steunen.

Organisatie

The Humane League (THL) werd opgericht in 2005 en heeft nu ruim honderd mensen in dienst in de VS, Japan, Mexico en Groot-Brittannië. De organisatie zet zich in voor effectieve dierenbescherming op basis van gedegen onderzoek. Hiertoe voert deonderzoekstak , The Humane League Labs, studies uit en doet praktische aanbevelingen voor toekomstige strategieën en tactieken.

Sinds 2012 beveelt Animal Charity Evaluators elk jaar THL aan als een toporganisatie: “We vinden THL een uitstekend doel om aan te doneren. Hun sterke programma’s zijn gericht op het verbeteren van de welzijnsnormen voor dieren in de vee-industrie en de belangen van dieren in meerdere landen.”

na oplossing raken ze direct de hele branche

Wij helpen je graag op weg

We zetten ons in om effectief doneren voor jou zo makkelijk mogelijk te maken. Je bent welkom met alle vragen die je daarover hebt.
Onze service is geheel gratis.

Two people helping each other
Orange cross