Armoede & gezondheid – Meer informatie

Armoede blijft actueel

Ongeveer 700 miljoen mensen leven momenteel van minder dan $2,15 per dag, de grens van extreme armoede, voornamelijk in Sub-Sahara Afrika en rurale, conflictgevoelige gebieden1. Kinderen, jongeren en vrouwen vormen de meerderheid van deze armen.  Armoede eist een zware tol op de gezondheid; velen sterven jong door honger of behandelbare ziektes.

Na decennia van verbetering begon de afname van wereldwijde armoede te vertragen rond 2015. De Duurzame Ontwikkelingsdoelstelling om extreme armoede tegen 2030 te beëindigen lijkt momenteel onbereikbaar. De COVID-pandemie en de daaropvolgende economische effecten zorgden voor een grote terugval tussen 2020 en 2022.  In 2022 leefden 712 miljoen mensen in extreme armoede, een stijging van 23 miljoen ten opzichte van 20191.

Effectiever helpen

Sommige hulporganisaties op het gebied van armoede en gezondheid zijn meer dan honderd keer effectiever dan de gemiddelde non-profitorganisatie.2 Dat heeft twee redenen:

1. Met eenzelfde bedrag veel meer effect in een arm land
Met een bruto binnenlands product van €58.000 per inwoner behoort Nederland tot de rijkste landen ter wereld en staat ons land op de vierde plek binnen de Europese Unie3. In Afrika bevinden zich de armste landen en ligt het bruto binnenlands product per inwoner vaak onder de € 1.0004. Om die reden kan een euro daar, voor veel meer welvaart zorgen dan hier. In Nederland zijn alle goedkope oplossingen om welvaart te verbeteren eigenlijk al ingevoerd, denk bijvoorbeeld aan vaccinaties, klamboes en schoon drinkwater. In extreem arme landen liggen echter nog kansen op dit gebied. Hier kun je met eenzelfde bedrag veel meer verbetering bereiken en zo onnodige ziektes en sterfgevallen voorkomen dan in een rijk en duur land. Daarnaast heeft elke euro die iemand extra verdient, steeds minder effect op iemand’s welvaart5. Daarom kan je je geld beter geven aan mensen die extreem arm zijn. Zij zullen voor hetzelfde bedrag er het meest op vooruit gaan.

2. Bewezen effectieve programma’s
De kennis over de beste aanpak is de laatste twee decennia enorm toegenomen, mede dankzij baanbrekende interventiestudies. Deze worden bij voorkeur uitgevoerd via een Randomized Controlled Trial (RTC). Hierbij worden de deelnemers willekeurig verdeeld over minstens twee groepen. De ene groep krijgt de interventie wél en de andere groep niet. Zo wordt bepaald wat het werkelijke effect is van de interventie. Ontwikkelingseconomen kregen hiervoor in 2019 de Nobelprijs6. In het algemeen geldt dat preventie van ziektes uitermate effectief is. Voorkomen is altijd beter!

Doneer aan de meest effectieve doelen!

Om te achterhalen welke goede doelen het beste werken, kijken we of ze van bewezen effectieve maatregelen gebruik maken én beoordelen we organisaties op hun effectiviteit. Hiervoor baseren we ons op de resultaten van het gerenommeerde onderzoeksinstituut GiveWell. Dit analyseert welke goede doelen per gedoneerde euro de meeste levens redden of verbeteren. De uitkomsten helpen jou te beslissen aan welk goed doel jij wilt geven!

Meer weten?

Wij helpen je graag op weg

We zetten ons in om effectief doneren voor jou zo makkelijk mogelijk te maken. Je bent welkom met alle vragen die je daarover hebt.
Onze service is geheel gratis.

Two people helping each other
Orange cross