Armoede & gezondheid – Achtergrondinformatie

Armoede blijft actueel

Volgens de Wereldbank leeft ongeveer 9,2% van de wereld, of 719 miljoen mensen, in extreme armoede, met minder dan $2,15 per dag. Kinderen en jongeren maken twee derde uit van de armen in de wereld en vrouwen vormen een meerderheid in de meeste regio’s. Het merendeel van hen bevindt zich in Afrika ten zuiden van de Sahara. Armoede heeft grote gevolgen voor de fysieke en psychische gezondheid van mensen. Baby’s, kinderen, moeders sterven vaak al jong door honger of aan ziektes die eenvoudig te genezen of te voorkomen zijn. Wie wel blijft leven, heeft het zwaar.

Effectiever helpen

Sommige hulporganisaties op het gebied van armoede en gezondheid zijn meer dan honderd keer effectiever dan de gemiddelde non-profitorganisatie. Dat heeft twee redenen:

1. Met eenzelfde bedrag veel meer effect in een arm land
Met een bruto binnenlands product van € 49.000 per inwoner (2021) behoort Nederland tot de rijkste landen ter wereld en staat ons land op de vijfde plek binnen de Europese Unie. In Afrika bevinden zich de armste landen en ligt het bruto binnenlands product per inwoner vaak onder de € 1.000. In die landen kun je met eenzelfde bedrag veel meer verbetering bereiken en zo onnodige ziektes en sterfgevallen voorkomen dan in een rijk en duur land.

2. Bewezen effectieve programma’s
De kennis over de beste aanpak is de laatste twee decennia enorm toegenomen, mede dankzij baanbrekende interventiestudies. Deze worden bij voorkeur uitgevoerd via een Randomized Controlled Trial (RTC). Hierbij worden de deelnemers willekeurig verdeeld over minstens twee groepen. De ene groep krijgt de interventie wél en de andere groep niet. Zo wordt bepaald wat het werkelijke effect is van de interventie. Ontwikkelingseconomen kregen hiervoor in 2019 de Nobelprijs1. In het algemeen geldt dat preventie van ziektes uitermate effectief is. Voorkomen is altijd beter!

Doneer aan de meest effectieve doelen!

Om te achterhalen welke goede doelen het beste werken, kijken we of ze van bewezen effectieve maatregelen gebruik maken én beoordelen we organisaties op hun effectiviteit. Hiervoor baseren we ons op de resultaten van het gerenommeerde onderzoeksinstituut GiveWell. Dit analyseert welke goede doelen per gedoneerde euro de meeste levens redden of verbeteren. De uitkomsten helpen jou te beslissen aan welk goed doel jij wilt geven!

Meer weten?

Wij helpen je graag op weg

We zetten ons in om effectief doneren voor jou zo makkelijk mogelijk te maken. Je bent welkom met alle vragen die je daarover hebt.
Onze service is geheel gratis.

Two people helping each other
Orange cross