Dierenwelzijn & voedseltransitie – Meer informatie

Effectief willen doneren binnen het probleemgebied van dierenwelzijn en gezondheid betekent dat je wil uitvinden hoe je dieren het beste kan helpen per euro. Drie factoren maken bepaalde goede doelen binnen dit probleem gebied expentioneel effectief.

De drie pilaren voor impact

1. Focus op omvang
Effectieve goede doelen richten zich op gebieden waar een buitengewoon groot aantal dieren lijdt. In Nederland worden jaarlijks 25.000 dieren opgevangen in dierenasielen. Prima werk. Maar dat aantal valt in het niet bij de aantallen in de vee-industrie waar volgens het CBS in 2021 17 miljoen varkens, ruim 2 miljoen runderen en ruim 500 miljoen vleeskuikens naar de slachtbank gingen1. Oftewel ruim 4 koeien, 32 varkens en 953 vleeskuikens per minuut; in totaal ruim 20.000  keer meer dieren dan in de dierenasielen.

aantallen

2. Grote aantallen dieren krijgen de minste donaties
De meeste donaties gaan juist niet naar dieren die dit het hardst nodig hebben. In de VS wordt voor elk dier in een dierenasiel zo’n 500 dollar gedoneerd; voor een dier in de vee-industrie slechts circa 1% daarvan. Een voorbeeld: Een dier in een dierenasiel kost ruim 1.000 euro per jaar. Met dat bedrag kan The Humane League het leven van wel 1.000 dieren aanzienlijk verbeteren door betere leefomstandigheden voor dieren, door mensen te overtuigen minder vlees te eten, of door onderzoek te doen.

3. Meer dan alleen dierenleed
De vee-industrie vormt een grote belasting voor het milieu (lucht, water en bodem) door uitstoot van nitraat, fosfaat en ammoniak. Daarnaast wordt voor de productie van 1 kg rundvlees 15.500 liter water verbruikt, voor varkensvlees is dit 4.800 liter en voor kip 3.900 liter. Verder zijn de gezondheidsrisico’s groot, onder meer doordat de industriële vleeskippensector op grote schaal gebruik maakt van antibiotica. Dit kan bij mensen leiden tot levensgevaarlijke resistentie. Tot slot zijn dicht opeengepakte dieren extra vatbaar voor ziektes, zoals de gekkekoeienziekte, varkenspest, vogelgriep en Q-koorts. Dergelijke zoönosen kunnen overgaan van dier op mens, met ebola en corona als recente voorbeelden.

Voedseltransitie

Doordat de wereldbevolking in rap tempo groeit, zullen in 2050 30-50% meer eiwitten nodig zijn2. Daarom moeten we spaarzaam omgaan met de beschikbare voedingsbronnen en andere keuzes maken. Voor de productie van 1 kilo rundvlees is bijvoorbeeld 20 tot 25 kilo graan nodig. Als mensen  soja zouden eten in plaats van vlees2, komt meer graan beschikbaar voor menselijke consumptie. Plantaardig voedsel brengt minder gezondheidsrisico’s met zich mee, is beter voor het milieu en leidt tot een eerlijker verdeling van voedsel in de wereld. Gunstige ontwikkeling:  45% van de 18+-ers eet maximaal 4 dagen per week vlees (flexitariër) en 5 % eet nooit vlees en ongeveer een derde van de volwassenen is minder vlees gaan eten3.

Doneer aan de meest effectieve doelen!

Onze aanbevelingen zijn gebaseerd op het werk van Animal Charity Evaluators (ACE). Om echt effectief te zijn, moeten goede doelen: het leven van veel dieren kunnen redden of verbeteren, zich richten op een gebied dat de gebruikelijke filantropie verwaarloost en focussen op een actie die op grote schaal uitvoerbaar is.

Deze criteria kunnen jou helpen te beslissen aan welk goed doel jij wilt geven! Dus bijvoorbeeld niet op het welzijn van huisdieren, wel van dieren in de vee-industrie. Niet op het verbeteren van dierlijke producten, wel van plantaardig voedsel.

Meer weten?

Wij helpen je graag op weg

We zetten ons in om effectief doneren voor jou zo makkelijk mogelijk te maken. Je bent welkom met alle vragen die je daarover hebt.
Onze service is geheel gratis.

Two people helping each other
Orange cross