Klimaat – Meer informatie

Klimaatverandering: ongekend en deels onomkeerbaar

Klimaatverandering laat zich overal ter wereld voelen. Extreem weer komt steeds vaker voor – overstromingen, bosbranden, langdurige droogte – met vaak rampzalige gevolgen voor mens, dier en de natuur. Sommige veranderingen zijn in de nabije of verre toekomst onomkeerbaar, zoals opwarming van de oceanen, smelten van de ijskappen en stijging van de zeespiegel. Het tempo van mondiale opwarming is ongekend. Bij verdere temperatuurstijging zullen vaker hevige hittegolven voorkomen en nemen extreme neerslag en droogte toe 1.

Uitdagingen versnelde opwarming

Research van Founders Pledge schetst een drietal uitdagingen die onderling verweven zijn: klimaatverandering, luchtvervuiling en energieschaarste 2.

Om de versnelde opwarming van de aarde een halt toe te roepen, moet wereldwijd de energie CO2-neutraal worden. Nu eist luchtvervuiling jaarlijks circa 7 miljoen levens 3. Daarnaast beschikken 940 miljoen mensen niet over elektriciteit en gebruiken vuile brandstoffen, met alle uitstoot van dien4.


Nieuwe technologieën noodzakelijk

Voor duurzame, veilige en betaalbare energie voor iedereen is het niet genoeg alleen in te zetten op natuurlijke hulpbronnen als zon en wind. Er zijn nieuwe technologieën nodig, zoals het afvangen en opslaan van CO2, geothermie, geavanceerde kernenergie en oplossingen voor zwaar transport. De voorkeur gaat daarbij uit naar effectieve methodieken van klimaatverbetering die tegen relatief geringe kosten op grote schaal toepasbaar zijn en aldus grote impact hebben.

Doneer aan de meest effectieve doelen!

Bij de selectie van goede doelen voor het klimaat volgen we de aanbevelingen van Founders Pledge. Deze organisatie beschrijft in haar recente rapport5 het veranderende speelveld van klimaat filantropie, dat de basis vormt voor haar strategie. Nuttige informatie, die jou helpt te beslissen aan welk goed doel jij wilt geven!

Meer weten?

Wij helpen je graag op weg

We zetten ons in om effectief doneren voor jou zo makkelijk mogelijk te maken. Je bent welkom met alle vragen die je daarover hebt.
Onze service is geheel gratis.

Two people helping each other
Orange cross